Umowa na czas określony dłuższy niż 3 lata może być ryzykowna

Data: 07-02-2014 r.

Inspekcja pracy zapowiada w programie działania na 2014 rok, że będzie szczególnie przyglądać się prawidłowości zawierania i rozwiązywania umów terminowych. Na przykład sprawdzi, czy zawarcie innej umowy w przerwie między umowami na czas określony nie miało na celu obejścia przepisów.

Pracodawca może zawrzeć z konkretnym pracownikiem najwyżej dwie kolejno po sobie następujące umowy na czas określony. Jeśli zaś strony zawrą trzecią taką umowę, staje się ona umową bezterminową i stosuje się do niej okresy wypowiedzenia odpowiednie dla umów na czas nieokreślony, niezależnie od woli stron (zob. np. uzasadnienie do wyroku SN z 10 października 2002 r., I PKN 546/01, PiZS 2003/5/37).

Umowy na czas określony są często korzystne dla pracodawców. Choćby dlatego, że w takiej umowie (trwającej powyżej 6 miesięcy) można przewidzieć 2-tygodniowy okres wypowiedzeniem, niezależny od długości okresu zatrudnienia. Stąd presja na obchodzenie limitu dwóch umów terminowych. Dlatego inspekcja pracy chce zapobiegać nadużywaniu umów na czas określony.

Do 31 grudnia 2011 roku pracodawcy-przedsiębiorcy nie mogli zawierać umów na czas określony przekraczający łącznie 24 miesiące (chyba że wystąpiła 3-miesięczna przerwa między nimi). Obecnie prawo nie narzuca żadnych wyraźnych limitów długości trwania umów terminowych.

W praktyce nie ma jednak w tej kwestii całkowitej dowolności. Jeśli bowiem sąd stwierdzi, że umowa terminowa obejmuje tak długi czas, że właściwie ma cechy stałego zatrudnienia i jej zawarcie nie jest uzasadnione specyfiką danej pracy, może uznać, że miała ona służyć tylko temu, aby pracownik zachował krótki (2-tygodniowy) okres wypowiedzenia. Wówczas uzna ją za umowę na czas nieokreślony. Na zbyt długie umowy może też zwrócić uwagę inspekcja pracy w przypadku kontroli.

Podstawa prawna: art. 25[1] ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Szymon Sokolik


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33841 )
Array ( [docId] => 33841 )


Array ( [docId] => 33841 )