Zapisy w umowie zlecenia dotyczące nadzoru nad zleceniobiorcą i zakresu jego zadań są ryzykowne

Autor: Michał Culepa
Data: 07-01-2016 r.

Umowa zlecenia zawiera zapis o sprawowaniu przez zleceniodawcę nadzoru nad wykonywaniem zadań przez zleceniobiorcę. Czy aneks do takiej umowy usuwający wspomniany zapis o nadzorze będzie prawidłowy? Czy bezpieczniej rozwiązać tę umowę i zawrzeć nową, już bez takiego zapisu? A co gdy w umowie zlecenia zapiszemy, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zadań jako np. konserwator zgodnie z załącznikiem do umowy (który będzie szczegółowym zakresem zadań). Będzie to prawidłowe, czy wtedy taka umowa będzie umową o pracę? Czy lepiej wpisać tylko, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zadań jako np. konserwator?

Zmiana treści umowy zlecenia poprzez wykreślenie zapisów o nadzorze zleceniodawcy powinna być dokonana poprzez wypowiedzenie dotychczasowego zlecenia i zawarcie nowej umowy. Umowa zlecenia powinna precyzyjnie określać rodzaj prac i usług zleconych.

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie. Do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, jeżeli umowy te nie są inaczej uregulowane.

Lepiej zawrzeć nową umowę

W opisanym przypadku wycofanie się z zapisów o nadzorze, który wskazywałby na zawarcie umów o pracę, powinno jednak nastąpić nie poprzez „aneksowanie” umowy zlecenia, ale poprzez wypowiedzenie dotychczasowego zlecenia, za uiszczeniem zleceniobiorcy wynagrodzenia odpowiadającego jego dotychczasowym czynnościom, a następnie poprzez zawarcie nowej umowy zlecenia – bez dotychczasowych, problematycznych zapisów. Zmiana umowy jest dopuszczalna w trakcie jej trwania, jeśli tryb tej zmiany został uregulowany w samej umowie – jednak w tym wypadku zmiana treści umowy jest na tyle istotna, że uzasadnia ona raczej wypowiedzenie dotychczasowej i zawarcie nowej umowy zlecenie.

Zakres usług do wykonania przez zleceniobiorcę musi wynikać ze zlecenia

Co do kwestii „zadań” zleceniobiorcy, to ich określenie (przy czym nie jako „zadań”, ale raczej usług na rzecz zleceniodawcy) może znajdować się zarówno w samej umowie (co jest bardziej pożądane, jako że umowa powinna określać precyzyjnie czynności – usługi), jak i w aneksie do umowy, przy czym w samej umowie powinny być wówczas zawarte zasady zmiany treści aneksu (chodzi tu o przewidziane i możliwe zmiany zakresu usług i prac do wykonania na rzecz zleceniodawcy). Określenie usługi jedynie jako „konserwator” lub podobnie jest mało precyzyjne i sugeruje odwołanie do treści innych przepisów, w tym zwłaszcza regulaminu pracy lub wynagradzania zleceniodawcy, a to może budzić wątpliwości, czy nie została zawarta umowa o pracę.

Michał Culepa, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38321 )
Array ( [docId] => 38321 )