Członek zarządu nie powinien sam sobie udzielać urlopu

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 18-04-2014 r.

Członek zarządu (prezes zarządu/wiceprezes zarządu) zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie powinien sam akceptować (podpisywać) swojego wniosku o urlop. Wniosek urlopowy powinien podpisać inny członek zarządu lub np. wiceprezes.

Członek zarządu spółki kapitałowej, zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę, jest pracownikiem, dla którego pracodawcą jest spółka. W świetle przepisów Kodeksu pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. W spółce kapitałowej czynności te należą najczęściej do kompetencji zarządu jako organu statutowego. Nie ma jednak przeszkód, aby była to również inna osoba wyznaczona w statucie lub działająca na podstawie udzielonego przez spółkę pełnomocnictwa.

 

W ramach czynności z zakresu prawa pracy mieści się m.in. udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych. O ile więc umowa lub statut spółki nie stanowi inaczej, osobą uprawnioną do udzielenia urlopu członkowi zarządu spółki (prezesowi zarządu/wiceprezesowi zarządu) jest inny członek zarządu. Wniosek o urlop prezesa zarządu może więc podpisać wiceprezes zarządu i odwrotnie (por. wyrok Sądu Najwyższego z 26 lutego 2003 r., I PK 159/2002, OSNP 2004/14/242). Samodzielne udzielanie urlopów przez członków zarządu samym sobie należałoby uznać za sprzeczne z istotą stosunku pracy, jaką jest podporządkowanie pracownika pracodawcy.

Katarzyna Pietruszyńska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34705 )
Array ( [docId] => 34705 )