Jest zdarzenie – jest urlop okolicznościowy

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 10-04-2014 r.

Kilka urlopów okolicznościowych na ślub? To możliwe. Jeśli pracownik ponownie wstępuje w związek małżeński lub najpierw wziął ślub kościelny, a potem cywilny – za każdym razem może skorzystać z okolicznościowego zwolnienia.

Wymiar urlopu okolicznościowego uzależniony jest od zdarzenia, stanowiącego podstawę udzielenia zwolnienia i wynosi:

  • 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

  • 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Mimo, że przepisy zawierają zamknięty katalog przypadków, uprawniających pracownika do uzyskania urlopu okolicznościowego, w praktyce spotkać się można z sytuacjami nietypowymi.

Załóżmy, że pracownik wziął ślub w 2003 roku i z tego tytułu pracodawca udzielił mu urlopu okolicznościowego. W 2008 roku zatrudniony rozwiódł się, a w 2014 – znowu się ożenił. Czy w takiej sytuacji przysługują mu 2 dni urlopu okolicznościowego? Tak, przepisy nie limitują bowiem ile razy pracownik może skorzystać z takich dni wolnych. Podstawą ich udzielenia jest wystąpienie danej okoliczności i pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego za każdym razem, gdy dane zdarzenie ma miejsce.

Przykład:

W 2013 roku pracownik wziął ślub kościelny, a pracodawca udzielił mu urlopu okolicznościowego. Rok później pracownik wziął ślub cywilny i z tego tytułu należy mu się urlop okolicznościowy. Dyskusyjne jest natomiast, czy pracownikowi przysługuje zwolnienie na sam ślub kościelny (np. jeśli ślub cywilny był już zawarty wcześniej).

Katarzyna Wrońska-Zblewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34636 )
Array ( [docId] => 34636 )


Array ( [docId] => 34636 )