Komu przysługuje urlop dla poratowania zdrowia

Data: 05-09-2012 r.

Niektóre grupy zawodowe pracowników mają prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Prawo takie mają np. nauczyciele lub sędziowie. Urlop dla poratowania służy temu, aby pracownik, którego choroba się przedłuża doszedł do pełni zdrowia i wrócił do pracy.

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia jest uregulowane w przepisach szczególnych, regulujących zasady funkcjonowania i prawa przysługujące pracownikom danej grupy zawodowej.

Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela

I tak na przykład przepisy Karty Nauczyciela przewidują prawo do urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole. Urlopu tego udziela dyrektor szkoły w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Co istotne, nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych.

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej, a jeżeli to nastąpi dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

Urlop dla poratowania zdrowia dla sędziów

Także sędziowie mają prawo do urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop dla poratowania zdrowia, udzielony sędziemu nie może przekraczać sześciu miesięcy i nie może być udzielony, jeżeli sędzia nie pełnił służby przez okres roku z powodu choroby. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela sędziemu minister sprawiedliwości.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26914 )
Array ( [docId] => 26914 )