Można dopisać pracownika do planu urlopów nawet w trakcie roku

Data: 09-01-2013 r.

Tworząc plan urlopów pracodawca ma obowiązek objąć nim całą załogę. Są jednak grupy pracowników, które nie powinny się tam znaleźć. Pracownik nie wpisany do planu urlopów, konsultuje termin urlopu wypoczynkowego z pracodawcą.

Planem urlopów należy objąć wszystkich pracowników firmy, tj. wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie obejmuje się nim zleceniobiorców ani osób współpracujących z firmą w ramach innych umów cywilnoprawnych.

W zakładzie pracy mogą jednak wykonywać pracę jeszcze inne osoby. Uwzględnienie w planie urlopów pracowników tymczasowych może nastąpić na podstawie uzgodnień pomiędzy firmą (jako pracodawcą użytkownikiem) a agencją pracy tymczasowej, w szczególności gdy okres wykonywania pracy tymczasowej obejmuje co najmniej 6 miesięcy. W takim przypadku pracodawca użytkownik jest bowiem zobowiązany umożliwić pracownikowi wykorzystanie urlopu (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Dodanie pracownika w trakcie roku

Zdarzyć się może, że pomimo sporządzenia planu urlopów w firmie jeden pracownik (lub kilku pracowników) nie został ujęty (nie zostało ujętych) w planie. Zdarza się tak np., gdy pracownikowi udzielono urlopu wychowawczego na okres 3 lat, a po roku korzystania z urlopu wychowawczego pracownik za zgodą pracodawcy powrócił do pracy.

Udzielenie urlopu wypoczynkowego pracownikowi nieujętemu w planie urlopów następuje na mocy porozumienia między pracownikiem a pracodawcą, po złożeniu wniosku urlopowego przez pracownika.

W zasadzie nic nie stoi także na przeszkodzie, aby po porozumieniu się z pracownikiem „dopisać” go do planu urlopów.

Podstawa prawna:

  • art. 153, art. 1552a, art. 158, art. 161– 168, art. 1821 § 6, art. 1823, art. 183, art. 205 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 10 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 r. nr 166, poz. 1608, ze zm.).

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska, prawnik, specjalista prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26963 )
Array ( [docId] => 26963 )