Nakaz wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego 

Data: 16-05-2014 r.

Zgodnie z art. 163 § 1 i § 11 Kodeksu pracy urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, a jeżeli taki plan nie jest u pracodawcy sporządzany – po porozumieniu z pracownikiem.

Decydując o terminie wykorzystania przez pracownika urlopu, pracodawca bierze wówczas pod uwagę:

Ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego należy do pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może w każdym przypadku wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy wbrew jego woli.

Pracodawca może bowiem wysłać pracownika na urlop w dwóch przypadkach (oprócz sytuacji, gdy urlop wypoczynkowy został zaplanowany w planie urlopów na konkretny termin lub w firmie, w której nie funkcjonuje plan urlopów, strony ustaliły wcześniej, że w danym terminie pracownik ma wykorzystać urlop):

  • gdy pracownik uporczywie odmawia wykorzystania urlopu zaległego w ustawowym terminie wskazanym w art. 168 kp. Nie chcąc narazić się na zarzut wykroczenia przeciwko prawom pracownika, a co za tym idzie – na odpowiedzialność za takie wykroczenie, pracodawca może wówczas – po uprzednim wezwaniu pracownika (najlepiej kilkukrotnym) do wykorzystania zaległego urlopu w kodeksowym terminie – sam wyznaczyć mu termin wykorzystania tego urlopu;
  • w okresie wypowiedzenia umowy o pracę – wolno wówczas polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu bieżącego i zaległego (art. 1671 kp). Pracownik nie może się takiemu poleceniu przeciwstawić i zażądać wypłaty ekwiwalentu urlopowego.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Pracodawca może wysłać na zaległy urlop pracownika, który uporczywie odmawia uzgodnienia terminu wykorzystania tego urlopu w kodeksowym terminie, nawet bez uzyskania jego zgody. Pracodawca jest bowiem zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w określonym rozmiarze i terminie określonym według ustalonych w Kodeksie pracy zasad, a z drugiej strony pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu i nie może odmówić wykorzystania urlopu zgodnie z przepisami prawa pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2006 r., I PK 124/05, OSNP 2006/23-24/354).

Pracownik ma obowiązek w okresie wypowiedzenia umowy o pracę wykorzystać bieżący i zaległy urlop wypoczynkowy (wyrok Sądu Najwyższego z 29 września 2005 r., II PK 34/05).

art. 1671, art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),

Janusz Stacki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34880 )
Array ( [docId] => 34880 )


Array ( [docId] => 34880 )