Nie można zwolnić pracownika czekającego na świadczenie rehabilitacyjne

Data: 07-02-2014 r.

Koniec ochrony pracownika po okresie zasiłkowym powoduje w praktyce liczne problemy. Często bowiem po 182 dniach choroby informuje, że dopiero stara się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę. Warto poczekać wówczas z natychmiastowym zwolnieniem pracownika.

W przypadku pracownika, który przed chorobą przepracował u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy, można go zwolnić dopiero po upływie maksymalnego okresu zasiłkowego wynoszącego zasadniczo 182 dni (270 dni tylko w odniesieniu do gruźlicy oraz choroby w ciąży), a jeśli pracownik uzyska świadczenie rehabilitacyjne – dopiero po upływie 3 miesięcy pobierania tego świadczenia.

 

Niekiedy na decyzję ZUS, np. w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, trzeba przez pewien czas oczekiwać. Często też pracownicy późno składają wniosek o nie. Skutek jest taki, że okres zasiłkowy kończy się, ale nadal nie wiadomo, co przysługuje pracownikowi, gdyż sprawa jest jeszcze rozpatrywana.

Teoretycznie w takim przypadku można by zwolnić pracownika, który nie odzyskał zdolności do pracy. Bezpieczniej jest jednak nie dokonywać tego zaraz po upływie okresu zasiłkowego, przed uzyskaniem decyzji ZUS. Do tego czasu nieobecność pracownika można zakwalifikować jako nieobecność usprawiedliwioną niepłatną. Według bowiem Sądu Najwyższego, jeżeli chory pracownik, któremu kończy się okres zasiłkowy, wystąpił do ZUS o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, to dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kp w czasie między upływem okresu zasiłkowego a wydaniem decyzji przez ZUS zależy od treści tej decyzji.

Gdy ZUS przyzna pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne od pierwszego dnia po wyczerpaniu zasiłku (z mocą wsteczną), automatycznie oznacza to, że rozwiązanie umowy przez pracodawcę w tym okresie byłoby bezprawne, gdyż wypadałoby w okresie ochronnym przewidzianym w art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kp. Jeśli zaś decyzja ZUS będzie odmowna, wówczas rozwiązanie przez pracodawcę umowy tuż po zakończeniu okresu zasiłkowego należy uznać za zgodne z prawem (z uzasadnienia wyroku SN z 26 marca 2009 r., II PK 245/08).

Uwaga: ZUS może przyznać pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne nawet po kilku tygodniach od wyczerpania okresu zasiłkowego. Gdyby pracodawca zwolnił pracownika w trybie art. 53 kp w okresie ochronnym, pracownik może żądać odszkodowania lub przywrócenia do pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33842 )
Array ( [docId] => 33842 )