Odmowa urlopu na żądanie możliwa w wyjątkowych przypadkach

Data: 12-12-2013 r.

Obowiązek udzielenia urlopu na żądanie nie jest bezwzględny. A zatem pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy (II PK 123/09).

Pracodawca może w szczególnych przypadkach odmówić udzielenia urlopu na żądanie. Tak wynika z wyroku Sądu najwyższego z 28 października 2009 r.

Andrzej B. pracował jako kierownik w urzędzie wojewódzkim. Do jego kompetencji należało m.in. akceptowanie w imieniu pracodawcy wniosków urlopowych podległych pracowników. Kiedy kierownik odmówił jednej z pracownic - Małgorzacie L. udzielenia urlopu na żądanie, pracodawca uznał to za rażące naruszenie przepisów prawa pracy w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych. Między innymi z tego powodu kierownik otrzymał definitywne wypowiedzenie umowy o pracę.

Wówczas Andrzej B. pozwał pracodawcę do sądu pracy, domagając się przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach. Wskazał, że Małgorzata L. złożyła wniosek o urlop na żądanie będąc w tym czasie na zwolnieniu lekarskim. Stąd też odmowa udzielenia jej urlopu nie naruszała obowiązujących przepisów.

Sąd Najwyższy w wyroku z 28 października 2009 r. (II PK 123/09) przyznał rację pracownikowi. Stwierdził, że w pewnych szczególnych okolicznościach pracodawca (osoba działająca w jego imieniu) może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie.

Prawo do tej części urlopu wypoczynkowego nie jest bowiem bezwzględne w tym znaczeniu, że pracodawca musi zawsze zrealizować ten obowiązek. Pracodawca powinien go jednak uwzględnić, jeżeli zwolnienie urlopowe we wnioskowanym czasie nie naraża na szwank ważnych interesów firmy.

Źródło: wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 2009 r., II PK 123/09

Grażyna Mazur


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33316 )
Array ( [docId] => 33316 )