Plan urlopów pomaga dyscyplinować podwładnych, ale wiąże też firmę

Data: 23-12-2013 r.

Zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów (uwzględniający proponowane przez pracowników terminy wykorzystania urlopów) powoduje, że urlop powinien być przez pracownika wykorzystany w terminie wskazanym w planie. Jest jednak kilka wyjątków od tej zasady.

Plan urlopów musi tworzyć pracodawca, u którego działają zakładowe organizacje związkowe, chyba że zgodzą się na nieustalanie planu. Jeśli nie ma związków, pracodawca nie musi tworzyć planu. Jednak nawet wtedy warto go wprowadzić, ponieważ pomaga zaplanować pracę i zastępstwa oraz dyscyplinuje pracowników do korzystania z urlopów.

Plan jest wiążący dla obu stron, ale można go zmieniać

Plan urlopów wiąże obie strony: pracodawcę i pracownika. Jednak tak zaplanowany urlop:

 • można przesunąć na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami choćby na 1 dzień przed jego rozpoczęciem (przepisy nie wspominają o przerwaniu rozpoczętego urlopu na wniosek pracownika, ale też należy je uznać za dopuszczalne); jeśli jednak chodzi o urlop zaległy, przesunąć go można nie bardziej niż do 30 września,

 • wolno przesunąć z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy (art. 164 kp),

 • trzeba przesunąć z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność pracownika (art. 165 kp),

 • trzeba przerwać z powodu m.in. choroby, ćwiczeń wojskowych czy urlopu macierzyńskiego (art. 166 kp),

 • pracodawca może przerwać, odwołując pracownika z urlopu, gdy obecności akurat tej osoby w firmie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (art. 167 kp).

  Można też przesunąć urlop, gdy jest to obiektywnie konieczne. Przykładowo: gdy pracownik ma zaplanowany urlop w sierpniu, a z końcem czerwca upływa mu okres wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca może przymusowo udzielić urlopu w okresie wypowiedzenia, by nie wypłacać za niego ekwiwalentu.

  We wszystkich wymienionych przypadkach można dokonać korekty w planie urlopów, ale wolno też po prostu udzielić urlopu w innym terminie bez zmieniania planu.

  Powracający rodzic wymusi urlop wypoczynkowy

  Są także dwa przypadki, kiedy trzeba udzielić pracownikowi urlopu w terminie przez niego wskazanym (niezależnie od tego, co mu zapisano w planie urlopów):

  • gdy pracownik wnioskuje o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowym macierzyńskim lub rodzicielskim albo ojcowskim,
  • gdy pracownik młodociany wnioskuje o urlop w czasie ferii.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  30 najciekawszych pytań z prawa pracy

  pobierz

  Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

  pobierz

  Dokumentacja pracownicza

  pobierz

  Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33317 )
  Array ( [docId] => 33317 )