Urlop liczy się najpierw proporcję do wymiaru etatu, potem do okresu pracy

Data: 28-02-2014 r.

W przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie okresu rozliczeniowego należy obliczyć dwa urlopy proporcjonalne – odpowiednio do okresu pracy w wyższym i niższym wymiarze. Każdy z obu wyników zaokrągla się w górę i dopiero potem sumuje.

Pracownik zatrudniony na niepełny etat ma prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego do wymiaru etatu. Oznacza to w praktyce, że urlop pracownika (czyli 20 lub 26 dni) trzeba przemnożyć przez odpowiedni wymiar etatu i zaokrąglić wynik do pełnego dnia. Dalsze kroki – czyli przeliczanie urlopu na godziny oraz jego udzielanie – są podobne jak w przypadku pracowników pełnoetatowych. Niemniej jednak już samo proporcjonalne przeliczanie powoduje liczne problemy w praktyce.

Urlop pomniejsza się nie tylko proporcjonalnie do wymiaru etatu, ale także odpowiednio do okresu przepracowanego w trakcie roku kalendarzowego. Często więc zdarza się, że trzeba jednocześnie wyliczyć dwie proporcje:

  • jedną z tytułu pracy przez część etatu,
  • drugą z powodu pracy tylko przez część roku.

W takiej sytuacji powstaje pytanie, jaką przyjąć kolejność obliczeń. Nie jest to obojętne ze względu na zasadę proporcjonalnego zaokrąglania niepełnego dnia w górę. Jeśli przyjąć odwrotną kolejność, zaokrąglenia dadzą w niektórych przypadkach inny wynik.

Przyjmuje się więc, że należy najpierw przeliczyć urlop proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia pracownika (czyli do wymiaru etatu), a dopiero następnie obniżyć wynik proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

Przykład:

Dwie proporcje na raz

Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. Ma staż urlopowy niższy niż 10 lat.

Najpierw należy obliczyć urlop proporcjonalny do wymiaru etatu:

20 dni × 1/2 etatu = 10 dni.

Następnie oblicza się proporcję do okresu pracy:

10 dni × 3/12 = 2,5 dnia, w zaokrągleniu 3 dni urlopu.

Gdyby zaś ten pracownik był zatrudniony w okresie od 1 stycznia do 4 kwietnia 2014 r., to kwiecień należy także wliczać (niepełny miesiąc kalendarzowy pracy też bierze się pod uwagę):

10 dni × 4/12 = 3,33 dnia, w zaokrągleniu 4 dni.

Więcej na temat problemów z urlopem niepełnoetatowca można przeczytać w miesięczniku „Prawo pracy. Personel od A do Z”. Rozstrzygnięto tam m.in.:

  • Dlaczego pracownicy zatrudnieni na ten sam ułamek etatu mogą mieć różną liczbę faktycznych dni urlopu

  • Jak obliczać urlop pracownika niepełnoetatowego zmieniającego pracodawcę w trakcie roku

  • W jaki sposób należy liczyć urlop w razie zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego

  • Jaki wymiar należy przyjąć do obliczeń w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego

  • Kiedy niepełnoetatowcowi można udzielić urlopu na część dnia

  • Czy urlop na żądanie zależy od wymiaru etatu pracownika

  • Jaka jest kolejność postępowania przy przeliczaniu 6 dni urlopu uzupełniającego na niepełny etat

  • Jak obliczać urlop niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

Podstawa prawna: art. 154,art. 154 [2], art. 155 [2a], art. 155 [3] § 1,art. 158 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34007 )
Array ( [docId] => 34007 )


Array ( [docId] => 34007 )