Udzielenie urlopu wypoczynkowego za dany rok w kolejnych latach

Data: 20-11-2012 r.

Urlopu wypoczynkowego trzeba udzielić w roku nabycia do niego prawa. Możliwość udzielenia go w kolejnym roku (do końca września) jest wyjątkiem, którego pracodawca nie może pracownikowi narzucić.

Pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do niego. Dotyczy to każdego rodzaju urlopu wypoczynkowego (np. pierwszego urlopu w karierze pracownika, urlopu uzupełniającego) a także na przykład dodatkowego urlopu pracownika niepełnosprawnego.

Zaległy urlop wypoczynkowy - wyjątkowo

Opisywana tu zasada nie jest bezwzględna, bowiem Kodeks pracy (w art. 168) dopuszcza istnienie zaległego urlopu wypoczynkowego, czyli niewykorzystanego w roku jego nabycia. Urlopu zaległego należy jednak udzielić do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. W praktyce oznacza to, że zaległy urlop za 2012 r. może być wykorzystany do końca września 2013 r.

Zaległego urlopu wypoczynkowego za poprzedni rok należy udzielić do 30 września, ale część specjalistów uważa, że nie musi on być w tym terminie wykorzystany. Zgodnie z tym poglądem, pracownik może więc mieć udzielony zaległy urlop na przykład pod koniec września, ale zakończyć korzystanie z niego już w październiku.

Za przekroczenie ostatecznego terminu na udzielenie zaległych urlopów wypoczynkowych, niekiedy nawet o kilka dni inspektor PIP może ukarać pracodawcę mandatem – i to nawet wówczas, gdy niedotrzymanie terminu jest spowodowane przez pracownika (który np. uparcie nie składa wniosku o urlop wypoczynkowy, jeśli jest on wymagany u danego pracodawcy). Usprawiedliwieniem mogą być tu jedynie okoliczności, które uniemożliwiają wykorzystanie urlopu, np. choroba, urlop macierzyński, wychowawczy itd.

Urlop na żądanie – odmienne regulacje

Nieco inna zasada obowiązuje w przypadku urlopu wypoczynkowego, który w poprzednim roku był urlopem „na żądanie”. Przechodzi on na następny rok już jako zwykły urlop wypoczynkowy (którego udzielanie uzgadnia się między pracodawcą a pracownikiem). Niemniej jednak uznaje się, że te dni, których pracownik w poprzednim roku nie wykorzystał jako urlop na żądanie (maksymalnie 4 dni) nie muszą być udzielone do końca trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego, lecz można ich udzielić w terminie późniejszym, uzgodnionym z pracownikiem (zdaniem wielu specjalistów – do końca roku kalendarzowego).

Przykład:

Pracownik w 2012 r. wykorzystał 2 dni urlopu na żądanie. W sumie za 2012 r. ma prawo do 8 dni urlopu zaległego. Dwa z nich (czyli pozostałe 2 dni z puli urlopu na żądanie, które nie zostały wykorzystanie w tym trybie) pracownik będzie mógł wykorzystać nie do 30 września 2013 r. ale do końca tego roku.

Podstawa prawna:

art. 161, 168 Kodeksu pracy

Autor: Szymon Sokolik

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26942 )
Array ( [docId] => 26942 )