Urlop może przysługiwać także za okresy nieświadczenia pracy

Data: 02-05-2013 r.

Są okresy, które obniżają wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika. Katalog ten jest jednak zamknięty i pracodawca nie może dodawać do niego kolejnych nieobecności. W związku z tym urlop wypoczynkowy, a w razie jego niewykorzystania przed rozwiązaniem umowy – ekwiwalent urlopowy, należy się pracownikowi także za czas choroby.

Konkretny wymiar urlopu wypoczynkowego u danego pracodawcy zależy od liczby miesięcy, w czasie których pracownik pozostawał w zatrudnieniu. W trakcie trwania stosunku pracy zdarzają się oczywiście okresy, w których pracownik jest nieobecny w pracy. Jednak wyłączenie prawa do urlopu następuje tylko za okresy ściśle wymienione w art. 1552 Kodeksu pracy. A zatem urlop pomniejsza się proporcjonalnie, jeżeli pracownik przez co najmniej 1 miesiąc:

 • przebywał na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym,
 • odbywał służbę wojskową,
 • był tymczasowo aresztowany,
 • odbywał karę pozbawienia wolności,
 • był nieobecny w pracy z nieusprawiedliwionych przyczyn.

W pozostałych, niewymienionych wyżej, przypadkach – urlop należy się także za okresy, w których pracownik wprawdzie nie świadczył pracy, ale pozostawał w zatrudnieniu. Do takich okresów zaliczyć należy m.in. okres nieobecności spowodowanej chorobą. Nawet więc, jeśli pracownik (pozostający przez cały rok w zatrudnieniu w pełnym wymiarze) przez kilka miesięcy chorował – należy udzielić mu całego należnego za dany rok urlopu (a więc pełnych 20 albo 26 dni).

Prawo do ekwiwalentu urlopowego jest ściśle związane z prawem pracownika do urlopu. Dlatego jeśli pracownik, świadczył pracę w danym okresie to nabył prawo do urlopu (mimo, że np. w tym czasie chorował). Jeżeli więc dojdzie do rozwiązania umowy, a nie udzielono pracownikowi należnego mu urlopu w naturze – należy wypłacić mu ekwiwalent urlopowy za tyle dni, ilu nie zdążył wykorzystać.

Podstawa prawna: art. 154, art. 155(2), art. 171 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).


Jakub Ziarno


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27001 )
Array ( [docId] => 27001 )


Array ( [docId] => 27001 )