Urlop okolicznościowy - konieczny związek czasowy między zdarzeniem a urlopem

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 30-07-2014 r.

Ponieważ urlopy okolicznościowe są związane z określonym zdarzeniem, powinien istnieć rozsądny związek czasowy między tym zdarzeniem a terminem odbioru dnia wolnego. Co do zasady, pracownik może wziąć urlop okolicznościowy kilka dni po urodzeniu dziecka – np. na zarejestrowanie go w urzędzie, ale raczej już nie kilka tygodni po porodzie – np. po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. Są jednak przypadki, gdy takie oddalenie w czasie będzie uzasadnione.

Pobyt noworodka w szpitalu „przesuwa” termin urlopu

Przykładem może być sytuacja, gdy ze względu na stan zdrowia dziecko pracownika przebywało w szpitalu przez 3 tygodnie po urodzeniu. W takiej sytuacji pracownik może wykorzystać urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia się dziecka na osobiste odebranie go ze szpitala, mimo że od jego urodzenia minęło wiele dni.

Zdaniem Ministerstwa Pracy: W ocenie Departamentu Prawa Pracy MPiPS okolicznościowe zwolnienie od pracy [z tytułu urodzenia się dziecka – przyp. red.] powinno zostać wykorzystane w czasie bezpośrednio związanym z wydarzeniem, które uzasadnia jego udzielenie. Istotny jest bowiem nie tylko związek przyczynowy, ale także związek czasowy z danym wydarzeniem. Co do zasady, okolicznościowe zwolnienie od pracy powinno zatem pokrywać się z datą zdarzenia lub zostać wykorzystane w niedalekim odstępie czasowym, jeżeli pracownik udowodni, że zwolnienie ma związek z wydarzeniem.

Zważywszy na to oraz na charakter okolicznościowego zwolnienia od pracy w razie urodzenia się dziecka pracownika, zdaniem MPiPS, pracownicy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie przysługuje prawo do takiego zwolnienia. (Wyjaśnienia Departamentu Prawa Pracy MPiPS z 7 marca 2012 r.)

Urlop okolicznościowy przepada na wypoczynkowym

Należy pamiętać, że zdarzenia, które dają prawo do urlopu okolicznościowego, nie przerywają automatycznie innych okresów usprawiedliwionej nieobecności pracownika, np. urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego.

Załóżmy, że pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym w tym czasie zmarł dziadek. Zasadniczo w takiej sytuacji nie przysługuje mu urlop okolicznościowy, jednak pracodawca może zgodzić się na przerwanie urlopu wypoczynkowego i udzielenie zatrudnionemu urlopu okolicznościowego.

W niektórych sytuacjach pracodawca wręcz powinien udzielić urlopu okolicznościowego – np. w razie gdy pracownik chce wziąć wolne na pogrzeb po zakończeniu zwolnienia lekarskiego; jeśli oczywiście istnieje rozsądny związek czasowy między zdarzeniem będącym podstawą udzielenia urlopu a terminem jego wykorzystania.

Rozstrzygnięcie na korzyść pracownika zawsze dozwolone

Załóżmy, że pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim zmarła matka. Zwolnienie lekarskie kończyło się 27 lutego, a pogrzeb odbył się 26 lutego. Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu na 28 lutego urlopu okolicznościowego w celu załatwienia niezbędnych formalności w ZUS.

Katarzyna Wrońska-Zblewska prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35435 )
Array ( [docId] => 35435 )


Array ( [docId] => 35435 )