Urlopu wypoczynkowego nie można przenieść do nowego pracodawcy

Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 17-04-2015 r.

Jeśli pracownik nie wykorzysta przysługującej mu części urlopu wypoczynkowego, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu ekwiwalent. Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na następną umowę jest możliwe tylko w razie zatrudnienia na kolejną umowę u tego samego pracodawcy.

Pracownikowi, który nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent pieniężny za ten urlop.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14) z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe.

Można przenieść urlop na kolejną umowę…

Niewypłacenie pracownikowi ekwiwalentu w razie ustania zatrudnienia jest możliwe tylko w jednym przypadku – gdy strony bezpośrednio po tym zawierają kolejną umowę o pracę i postanowią, że urlop przysługujący z poprzedniej umowy (w całości lub części) zostanie wykorzystany w naturze w trakcie trwania kolejnego zatrudnienia. Takie przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę jest więc możliwe tylko w przypadku zawarcie kolejnej umowy z tym samym pracodawcą.

…ale tylko u tego samego pracodawcy

Przepisy nie przewidują możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo u jednego pracodawcy, w trakcie zatrudnienia w innym zakładzie – nawet, jeśli między jednym a drugim stosunkiem pracy nie ma przerwy.

Jeśli więc pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego (naliczonego proporcjonalnie za okres zatrudnienia w tym roku oraz, ewentualnie, urlopu zaległego za poprzedni rok lub poprzednie lata), pracodawca ma obowiązek wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Emilia Wawrzyszczuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36957 )
Array ( [docId] => 36957 )