Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia przy umowie terminowej

Data: 02-05-2013 r.

Jeżeli w umowie na czas określony strony przewidziały okres wypowiedzenia – pracownikowi można nakazać wykorzystanie urlopu w tym czasie. Jeżeli jednak umowa rozwiązuje się ponieważ upływa okres na jaki została zawarta, pracownik musi zgodzić się na urlop.

Zasadą jest, że umowa na czas określony nie podlega rozwiązaniu za wypowiedzeniem. Wyjątkowo można ją rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem, ale tylko wtedy gdy umowa była zawarta na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, oraz zastrzeżenie możliwości wypowiedzenia zostało przewidziane w umowie o pracę. W takim wypadku pracodawca może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia.

Niekiedy potrzebna jest zgoda pracownika

Jeśli jednak umowa na czas określony rozwiązuje się, ponieważ upływa okres, na który strony ją zawarły, nie istnieje podstawa prawna aby „wysłać” pracownika na urlop wbrew jego woli. Wówczas należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w zakładzie w roku ustania stosunku pracy.

Kiedy nie wypłaca się ekwiwalentu?

Oczywiście pracownikowi nie należy się ekwiwalent, jeżeli wykorzystał już urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Nie należy również wypłacać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop jeżeli pracodawca zawrze z pracownikiem kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy.

Uwaga na „zwolnienie z wykonywania pracy”

Jeżeli w trakcie okresu wypowiedzenia pracodawca zwolni pracownika z obowiązku wykonywania pracy nie jest to tożsame z wykorzystaniem zaległego urlopu. W takim przypadku, jeżeli pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, pracodawca wciąż będzie zobowiązany do wypłaty ekwiwalentu.

Podstawa prawna: art. 33, art. 1671, art. 168, art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Janusz Stacki


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26997 )
Array ( [docId] => 26997 )