Można zwolnić pracownika za samo poszukiwanie pracy

Data: 29-04-2013 r.

Utrata zaufania w określonych przypadkach może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. W wypowiedzeniu pracodawca musi jednak wskazać dlaczego utracił zaufanie do pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę musi spełniać szereg wymogów formalnych. Przede wszystkim musi zostać złożone na piśmie wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania do sądu pracy i 7-dniowym terminie na złożenie takiego odwołania.

 

Dodatkowo, w przypadku umów na czas nieokreślony należy wpisać przyczynę wypowiedzenia. Musi być ona prawdziwa, konkretna, obiektywnie uzasadniona oraz istnieć w dacie wręczenia wypowiedzenia. Co więcej powód wypowiedzenia musi zostać sprecyzowany w taki sposób, aby był dla zwalnianego pracownika jasny i zrozumiały.

Pracodawca musi wskazać dlaczego utracił zaufanie do pracownika

Utrata zaufania do pracownika, szczególnie w sytuacji, gdy piastuje on stanowisko kierownicze, może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. Jednakże samo stwierdzenie, że pracodawca utracił zaufanie do pracownika nie wystarczy jeszcze aby na tej podstawie wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę (takie określenie nie spełnia bowiem wymogu konkretności przyczyny wypowiedzenia). Dlatego też przyczyna ta musi być doprecyzowana w samym piśmie zwalniającym.

A zatem pracodawca może powołać się na rzeczywistą utratę zaufania do pracownika jako przyczynę wypowiedzenia, ale powód takiego wypowiedzenia musi określić nieco szerzej i sformułować go np. w następujący sposób: „powodem wypowiedzenia umowy o pracę jest utrata zaufania pracodawcy do pracownika, spowodowana …….”.

Zdaniem SN:

Utrata zaufania do pracownika może uzasadniać wypowiedzenie definitywne umowy o pracę nawet wtedy, gdy zachowanie pracownika nie nosi cech zawinienia, jeżeli w konkretnych okolicznościach sprawy przyczyna ta jest usprawiedliwiona w tym znaczeniu, że od pracodawcy nie można wymagać, by nadal darzył pracownika niezbędnym zaufaniem (wyrok Sądu Najwyższego z 7 września 1999 r., sygn. akt I PKN 257/99, OSNAPiUS 2001/1/14).

Utrata zaufania pracodawcy do pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, która może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy o pracę, może mieć miejsce także wtedy, gdy wprawdzie z tytułu określonego zachowania pracownika nie można mu przypisać winy, jednakże w sensie obiektywnym to zachowanie pracownika nosi cechy naruszenia obowiązków pracowniczych w zakresie dbałości o dobro lub mienie zakładu pracy (wyrok SN z 10 sierpnia 2000 r., sygn. akt I PKN 1/00, OSNAPiUS2002/5/112).

Pracodawca powinien zweryfikować informacje

Poszukiwanie pracy w trakcie zatrudnienia może, szczególnie w przypadku stanowisk kierowniczych, stanowić podstawę do utraty zaufania do podwładnego a co za tym idzie – do wypowiedzenia umowy. Zanim jednak pracodawca podejmie ostateczną decyzję dotyczącą wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, warto byłoby przede wszystkim potwierdzić fakt, czy to rzeczywiście podejrzewany pracownik jest inicjatorem działań. Może bowiem zdarzyć się taka sytuacja, w której np. bez wiedzy i tym bardziej zgody zainteresowanego pracownika, inna osoba (np. współmałżonek, inny pracownik, itp.) zamieszcza dane pracownika w Internecie na portalu dla osób poszukujących zatrudnienia, albo przekazuje je firmie head-hunterskiej.

Ponadto warto byłoby ustalić (jeśli to możliwe), kiedy takie informacje zostały przekazane, może bowiem okazać się, że pracownik rzeczywiście szukał zatrudnienia, ale np. 2 lata temu kiedy nie był jeszcze kierownikiem i szukał możliwości rozwoju oraz podniesienia swoich zarobków. Nadto, finalnie, warto byłoby wyjaśnić tę kwestię z zainteresowanym pracownikiem. A dopiero na tej podstawie rozważyć wypowiedzenie umowy o pracę z powodu utraty zaufania spowodowanego działaniami pracownika.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Pani Katarzyna Wrońska-Zblewska - proponuję doszkolić się w zakresie Kodeksu Pracy i rzetelnie używać tej wiedzy. Powyższy art. jest żenujący i nie ma żadnych podstaw prawnych.

Ocena użytkownika:
1
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27102 )
Array ( [docId] => 27102 )