Błędne pouczenie w wypowiedzeniu nie powoduje nieważności oświadczenia pracodawcy

Data: 29-04-2013 r.

W oświadczeniu woli o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony, pracodawca wskazuje adres sądu pracy, do którego pracownik może złożyć odwołanie. Błąd w tym zakresie nie powoduje jednak nieważności złożonego pracownikowi oświadczenia woli.

W dokumencie wypowiadającym umowę o pracę pracodawca wpisuje pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Pracownik może bowiem w ciągu 7 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę wnieść do sądu pracy odwołanie od tej decyzji.

W doktrynie i orzecznictwie prawa pracy przyjęty jest pogląd, że pouczenie to ma charakter tylko instrukcyjny. Nie może ono stanowić podstawy dla roszczenia podważającego zgodność z prawem samego oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, może natomiast uzasadniać rozpatrzenie odwołania pracownika wniesionego (wskutek błędnego pouczenia) po terminie.

Zdaniem SN:

Brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą jego przekroczenia (wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 2000 r., I PKN 117/00, OSNAPiUS 2002, nr 13, poz. 304).

 

Przykład:

Pracodawca postanowił rozwiązać umowę na czas nieokreślony z podwładnym, który w znaczący sposób obniża wydajność pracy. W wypowiedzeniu wskazał, jakie działania pracownika skłoniły go do podjęcia takiej decyzji. W pouczeniu wpisał informację o możliwości odwołania się do sądu pracy, niemniej jednak wskazał błędną instytucję. Mimo to, oświadczenie pracodawcy w zakresie rozwiązania umowy jest ważne. Może się jednak okazać, że pracownik będzie miał więcej niż 7 dni na odwołanie się do sądu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27099 )
Array ( [docId] => 27099 )