Wniosek o urlop bezpłatny powinien być sporządzony na piśmie

Data: 15-04-2013 r.

Przepisy prawa pracy nie wskazują przy tym minimalnej ani maksymalnej długości trwania urlopu bezpłatnego, pozostawiając stronom stosunku pracy dowolność w tym zakresie. Jednakże zbyt długi okres urlopu bezpłatnego może powodować wątpliwości, co do istnienia stosunku pracy.

Dla zachowania porządku wniosek o urlop bezpłatny powinien być opatrzony tytułem. Jeśli w zakładzie pracy stosuje się jeden wzór wniosku dla urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, szkoleniowego i innych, wówczas należy zadbać o to, aby w nagłówku lub treści tego dokumentu zostało wskazane, o jaki urlop chodzi.

Przepisy prawa pracy wymagają, aby wniosek o urlop bezpłatny był składany w formie pisemnej, jednakże nie zawierają dalszych wskazówek i wymogów formalnych co do treści tego dokumentu. Najważniejsze w jego treści jest wskazanie terminu wykorzystania urlopu oraz własnoręczny podpis pracownika.

Elementy obligatoryjne wniosku o urlop bezpłatny

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego powinien zawierać co najmniej oznaczenie:

  • kto go złożył,
  • do kogo jest kierowany,
  • okresu wykorzystania urlopu (datę początkową i końcową) oraz
  • podpis pracownika.

Przepisy prawa pracy nie nakazują pracodawcy sporządzenia wzoru wniosku o urlop bezpłatny obowiązującego w firmie. Pracownicy mogą korzystać z gotowego wzoru lub każdorazowo sporządzać wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego samodzielnie. Warto jednak, aby określały to przepisy wewnątrzzakładowe lub zwyczaj zakładowy. Łatwiej wówczas uniknąć błędów w wypełnianiu tego rodzaju dokumentów.

Warto więc przygotować gotowy wzór wniosku, w którym wystarczy, aby pracownik wpisał swoje dane i wskazał daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Gotowy druk ułatwi pracownikowi sporządzenie wniosku, a pracodawcy usprawni pracę i oraz przejrzystość w dokumentacji kadrowej.

Długość i terminu urlopu

Pracownik nie musi podawać we wniosku o urlop liczby dni czy godzin urlopu, który zamierza wykorzystać. Wystarczy, że poda datę początkową i końcową. Ustalenie liczby dni i godzin przypadających do przepracowania w tym okresie to obowiązek pracodawcy. Liczbę tę należy ustalić, aby właściwie określić liczbę dni i godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika, która ma wpływ na wymiar czasu pracy pozostały do przepracowania przez niego po powrocie z urlopu w danym okresie rozliczeniowym (art. 130 § 1 i 3 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

  • art. 22 § 1, art. 42 § 4, art. 81, art. 130, art. 1552, art. 174, art. 1741, art. 205 § 4, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),

Katarzyna Wrońska-Zblewska, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26993 )
Array ( [docId] => 26993 )