Wniosek o urlop bezpłatny powinien być sporządzony na piśmie

Data: 15-04-2013 r.

Przepisy prawa pracy nie wskazują przy tym minimalnej ani maksymalnej długości trwania urlopu bezpłatnego, pozostawiając stronom stosunku pracy dowolność w tym zakresie. Jednakże zbyt długi okres urlopu bezpłatnego może powodować wątpliwości, co do istnienia stosunku pracy.

Dla zachowania porządku wniosek o urlop bezpłatny powinien być opatrzony tytułem. Jeśli w zakładzie pracy stosuje się jeden wzór wniosku dla urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, szkoleniowego i innych, wówczas należy zadbać o to, aby w nagłówku lub treści tego dokumentu zostało wskazane, o jaki urlop chodzi.

Przepisy prawa pracy wymagają, aby wniosek o urlop bezpłatny był składany w formie pisemnej, jednakże nie zawierają dalszych wskazówek i wymogów formalnych co do treści tego dokumentu. Najważniejsze w jego treści jest wskazanie terminu wykorzystania urlopu oraz własnoręczny podpis pracownika.

Elementy obligatoryjne wniosku o urlop bezpłatny

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego powinien zawierać co najmniej oznaczenie:

 • kto go złożył,
 • do kogo jest kierowany,
 • okresu wykorzystania urlopu (datę początkową i końcową) oraz
 • podpis pracownika.

Przepisy prawa pracy nie nakazują pracodawcy sporządzenia wzoru wniosku o urlop bezpłatny obowiązującego w firmie. Pracownicy mogą korzystać z gotowego wzoru lub każdorazowo sporządzać wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego samodzielnie. Warto jednak, aby określały to przepisy wewnątrzzakładowe lub zwyczaj zakładowy. Łatwiej wówczas uniknąć błędów w wypełnianiu tego rodzaju dokumentów.

Warto więc przygotować gotowy wzór wniosku, w którym wystarczy, aby pracownik wpisał swoje dane i wskazał daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Gotowy druk ułatwi pracownikowi sporządzenie wniosku, a pracodawcy usprawni pracę i oraz przejrzystość w dokumentacji kadrowej.

Długość i terminu urlopu

Pracownik nie musi podawać we wniosku o urlop liczby dni czy godzin urlopu, który zamierza wykorzystać. Wystarczy, że poda datę początkową i końcową. Ustalenie liczby dni i godzin przypadających do przepracowania w tym okresie to obowiązek pracodawcy. Liczbę tę należy ustalić, aby właściwie określić liczbę dni i godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika, która ma wpływ na wymiar czasu pracy pozostały do przepracowania przez niego po powrocie z urlopu w danym okresie rozliczeniowym (art. 130 § 1 i 3 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

 • art. 22 § 1, art. 42 § 4, art. 81, art. 130, art. 1552, art. 174, art. 1741, art. 205 § 4, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),

Katarzyna Wrońska-Zblewska, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 26993 )
Array ( [docId] => 26993 )


Array ( [docId] => 26993 )