17 tys. zł za nieuzasadnione odwołanie dyrektora szkoły

Data: 18-04-2013 r.

Utworzenie zespołu szkół nie może być przyczyną natychmiastowego odwołania dyrektora szkoły, która ma wejść w skład tego zespołu. Nie jest to bowiem szczególna okoliczność uzasadniająca takie odwołanie. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

Bożena Z. była nauczycielką mianowaną, zatrudnioną w szkole podstawowej w D. W 2007 r. została powołana na stanowisko jej dyrektora.

W maju 2011 r. rada gminy D. zdecydowała o likwidacji szkoły podstawowej, którą kierowała pani Z. oraz gimnazjum. Od nowego roku szkolnego (od 1 września 2011 r.) miały one zostać połączone w jeden Zespół Szkół Gminnych w D. Likwidacji miały podlegać także stanowiska dyrektorów tych szkół.

Bożena Z. już w połowie maja 2011 r. została odwołana w trybie natychmiastowym ze stanowiska dyrektora szkoły. Wręczono jej też wypowiedzenie stosunku mianowania, które miało zakończyć stosunek pracy z końcem sierpnia 2011 r., czyli z końcem roku szkolnego 201/11. Przepisy dopuszczają natychmiastowe odwołanie dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.

Była dyrektor nie kwestionowała rozwiązania stosunku pracy. Natomiast skierowała do sądu pozew o odszkodowanie w kwocie ponad 17 tys. zł. z powodu bezprawnego - jej zdaniem - natychmiastowego odwołania ze stanowiska dyrektora. W związku z tym utraciła bowiem prawo m.in. do dodatku funkcyjnego i wyższej kwoty dodatku motywacyjnego.

W wyroku z 10 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy wskazał, że konieczność natychmiastowego odwołania dyrektora nie musi następować jedynie z powodu np. poważnych zaniedbań z jego strony, czy sytuacji losowych, ale także z przyczyn dotyczących organu prowadzącego szkołę. Nie jest jednak szczególną okolicznością, uzasadniającą natychmiastowe odwołanie, sytuacja, gdy dwie szkoły zostaną połączone w zespół.

Michał Culepa, prawnik, specjalista prawa pracy

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27094 )
Array ( [docId] => 27094 )