Brak umiejętności pracy w grupie może stanowić powód wypowiedzenia

Data: 01-01-2013 r.

Nieumiejętność współpracy w zespole może stanowić zarówno samodzielną przyczynę wypowiedzenia, jak również czynnik decydujący o wyborze pracownika do zwolnienia w razie likwidacji stanowiska pracy.

Powód wypowiedzenia musi być jasny, precyzyjny, a przede wszystkim prawdziwy. Jeśli rzeczywistym powodem tej decyzji jest fakt, że pracownik nie potrafi współpracować w zespole, to taki powód może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok SN z 15 kwietnia 1999 r., I PKN 14/99, OSNAPiUS 200/12/469). Umiejętność pracy w zespole umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w strukturze zakładu pracy i dlatego też od każdego pracownika wymagane są co najmniej poprawne relacje z tym zespołem (wyrok SN z 5 lipca 2011 r., I PK 21/11, niepubl.).

Brak w aktach osobowych pracownika jakichkolwiek dokumentów potwierdzających zarzuty pracodawcy nie powinien – w mojej ocenie – stanowić przeszkody do wręczenia wypowiedzenia. Wprawdzie takie dokumenty z pewnością ułatwiłyby pracodawcy wykazanie swoich racji w razie ewentualnego sporu przed sądem pracy, niemniej jednak ich brak nie pozbawia pracodawcy możliwości wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z takiego powodu. Zanim jednak pracodawca wypowie pracownikowi umowę o pracę, powinien przeanalizować jakie dowody będzie w stanie przedstawić sądowi w razie sporu. Mogą to być np. zeznania świadków, notatki przełożonego, itp.

Likwidacja stanowiska musi być powiązana z wypowiedzeniem

Wypowiedzenie powinno być czasowo powiązane z likwidacją stanowiska pracy, choć nie musi się zbiegać z nią idealnie. W zależności od okoliczności, podstawą wypowiedzenia umowy może być już sama decyzja o likwidacji stanowiska, a wypowiedzenie umowy – jako takie – zapoczątkuje ten proces.

Złożenie pracownikowi wypowiedzenia powodu likwidacji, zanim do niej rzeczywiście dojdzie jest dopuszczalne (wyrok SN z 19 maja 2011 r., III PK 75/10, niepubl.). Warunkiem jest jednak, aby w okresie wypowiedzenia lub w późniejszym, nieodległym czasie stanowisko to zostało faktycznie zlikwidowane (wyrok SN z 13 października 1999 r., I PKN 29/99, OSNAPiUS 2001/4/110, wyrok SN z 29 marca 2001 r., I PKN 325/00, OSNAPiUS 2003/1/8).

Brak współpracy – powód do likwidacji jednego z kilku stanowisk

Kryterium doboru pracowników do zwolnienia może stanowić ocena ich kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) istotnych dla pracodawcy, a zatem obiektywnie stwierdzony brak umiejętności współpracy w zespole może stanowić czynnik decydujący o wyborze pracownika do zwolnienia w razie likwidacji jednego z kilku równorzędnych stanowisk pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 30 § 4, art. 32 § 1 pkt 3, art. 36 § 1 pkt 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27054 )
Array ( [docId] => 27054 )