Choroba a zwolnienie z pracy zatrudnionego na umowę na zastępstwo

Data: 19-11-2012 r.

Umowa na zastępstwo może być rozwiązana za 3-dnioiwym wypowiedzeniem. Niemniej jednak nawet pracownik zatrudniony na tej podstawie jest chroniony przed zwolnieniem w czasie choroby.

Ochrona przed wypowiedzeniem osoby zatrudnionej na zastępstwo

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Przepisy prawa pracy nie wyłączają z tej ochrony pracowników, z którymi zawarto umowę o pracę na zastępstwo. Zatem ze zwolnieniem pracownika trzeba będzie zaczekać do powrotu do pracy tej osoby i dopiero wówczas rozwiązać umowę za wypowiedzeniem wynoszącym 3 dni robocze. Jeżeli jednak niezdolność do pracy potrwa dłużej niż 3 miesiące, będzie można zwolnić z pracy pracownika bez wypowiedzenia bez jego winy.

Zatrudnienie kolejnej osoby jest możliwe

W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony na zastępstwo choruje, można natomiast zatrudnić inną osobę w celu zastępstwa tego samego pracownika, którego zastępowała osoba przebywająca obecnie na zwolnieniu lekarskim.

Nie jest wskazane zatrudnianie „zastępcy zastępcy”, jeżeli pracodawca nie zamierza kontynuować współpracy z osobą będącą na zastępstwie, a zastępstwo nieobecnego pracownika przestało być realizowane. W pełni uzasadnione jest zatem zatrudnienie w celu zastępstwa innej, kolejnej osoby.

Jednakże zupełnie inaczej postąpilibyśmy, gdyby współpraca z osobą zastępującą miała być kontynuowana. Wówczas zasadne będzie zatrudnienie kogoś w celu zastępstwa tej osoby, po zakończeniu choroby będzie ona bowiem nadal wykonywać pracę zgodnie z treścią zawartej umowy o pracę.

Uprawnienia do świadczeń chorobowych pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na zastępstwo są takie same jak każdego innego pracownika. Zatem pracodawca wypłaci wynagrodzenie za 33 dni choroby, a jeżeli w trakcie choroby nastąpi zwolnienie z pracy, wypłatę zasiłku przejmie ZUS.

Podstawa prawna:

art. 25, 41, 53 § 1 pkt 1a Kodeksu pracy

Autor: Janusz Stacki

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27022 )
Array ( [docId] => 27022 )