Co zrobić w przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę

Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 25-09-2012 r.

Utrata pracy jest bardzo przykrym i ciężkim doświadczeniem, które niestety dotyka sporą liczbę osób. Niejednokrotnie pracownik ma poczucie lub świadomość, że rozwiązanie jego stosunku pracy nastąpiło bez wyraźnego powodu lub wbrew przepisom prawa. Co można w takiej sytuacji zrobić?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, co w praktyce oznacza wytoczenie powództwa na gruncie przepisów Kodeku postępowania cywilnego.

Skorzystanie z powyższego uprawnienia będzie możliwe w przypadku każdej umowy podlegającej wypowiedzeniu i przysługuje każdemu pracownikowi, który uważa, że wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony nastąpiło z naruszeniem prawa lub jest nieuzasadnione.

Pracownik w odwołaniu może domagać się, aby sąd uznał, że wypowiedzenie umowy o pracę jest bezskuteczne, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu, może żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowania.

Sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli uzna, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. W razie zaistnienia takiej sytuacji sąd orzeka o odszkodowaniu.

W przypadku pracowników podlegających ochronie przedemerytalnej oraz pracownic będących w ciąży, sąd nie może skorzystać z powyższego uprawnienia i orzec „zastępczo” o odszkodowaniu. Orzeczenie odszkodowania w stosunku do tych pracowników będzie uzasadnione tylko, jeżeli uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z powodu upadłości bądź likwidacji pracodawcy.

Przyznane odszkodowanie, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26978 )
Array ( [docId] => 26978 )