Częste nieobecności – to za mało konkretna przyczyna wypowiedzenia

Data: 08-01-2013 r.

Sąd Najwyższy dopuszcza możliwość wypowiedzenia umowy pracownikowi w związku z jego częstymi nieobecnościami. Niemniej jednak wpisanie jako przyczyny jedynie „niskiej dyspozycyjność” będzie za mało konkretne.

Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę, jeśli istnieje prawdziwa i konkretna przyczyna rozwiązania umowy. A zatem wskazanie w wypowiedzeniu jedynie ogólnych przyczyn, takich jak niska dyspozycyjność czy dezorganizacja pracy, może okazać się niewystarczającą przyczyną wypowiedzenia. W takiej sytuacji może pojawić się problem z oceną zasadności tego wypowiedzenia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby konkretnie wskazać w uzasadnieniu, w jaki sposób częste (długotrwałe) zwolnienia lekarskie pracownika dezorganizują pracę w firmie i negatywnie wpływają na jej działalność.

Formułowanie przyczyny wypowiedzenia

Przykładowe zapisy w oświadczeniu o wypowiedzeniu konkretyzujące, w jaki sposób nieobecność chorobowa pracownika (niska dyspozycyjność) dezorganizuje pracę w firmie i negatywnie wpływa na jej działalność:

  • wskutek nieprzewidzianych i powtarzających się nieobecności pracownika z powodu choroby firma nie może wykorzystać w pełni linii produkcyjnej, co prowadzi do opóźnienia w realizacji zamówień i konieczności zapłaty kar umownych na rzecz kontrahentów,
  • konsekwencją nieprzewidzianych nieobecności pracownika jest odwoływanie spotkań z klientami, którzy z tego powodu rezygnują ze złożenia zamówień,
  • nieobecności chorobowe pracownika powodują konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe pracownikom, którym każdorazowo rozdzielane są obowiązki chorującego pracownika podczas jego nieobecności w pracy.

Jeśli pracodawca będzie w stanie wykazać negatywne skutki nieobecności chorobowych pracownika dla firmy i poprzeć to dowodami – łatwiej będzie wygrać ewentualny proces sądowy z pracownikiem.

Podstawa prawna:

  • art. 41, art. 52, art. 53 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 5 ust. 4, art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.).

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27060 )
Array ( [docId] => 27060 )