Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju i czasu trwania umowy

Data: 22-05-2013 r.

3 dni, tydzień, 2 tygodnie, miesiąc lub 3 miesiące – tyle może wynosić długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Zależy ona od dwóch czynników – od rodzaju umowy o pracę oraz od tego na jak długo ją zawarto albo – w przypadku umów bezterminowej - jak długo już trwa.

Okres wypowiedzenia, to okres pomiędzy momentem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o prace do jej rozwiązania, w którym pracownik może zakończyć bieżące sprawy, przekazać swoje obowiązki przełożonemu lub innemu wyznaczonemu przez pracodawcę pracownikowi, rozliczyć się z powierzonego mienia, wykorzystać urlop wypoczynkowy lub dni na poszukiwanie pracy (jeśli umowę wypowiedział pracodawca).

Określając długość okresu wypowiedzenia, należy pamiętać o tym, że okresy wypowiedzenia liczone w:

 • tygodniach – kończą się w sobotę,
 • w miesiącach – kończą się w ostatnim dniu miesiąca.

Przykładowo: 1-miesięczny okres wypowiedzenia złożonego 20 września, upłynie 31 października. Do okresu od którego zależy długość okresu wypowiedzenia wlicza się także okres wypowiedzenia.

 • tygodniach – kończą się w sobotę,
 • w miesiącach – kończą się w ostatnim dniu miesiąca.
 • Długość okresu wypowiedzenia dla poszczególnych umów

  Rodzaj umowy o pracę

  Okres wypowiedzenia

  Umowa na okres próbny

  Zależny od czasu, na jaki została zawarta:

  – 3 dni robocze – jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

  – 1 tydzień – jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

  – 2 tygodnie – jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące

  Umowa na czas określony

  – 2 tygodnie – w razie upadłości i likwidacji oraz gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób wypowiada taką umowę z przyczyn niedotyczących pracowników

  – poza tymi przypadkami nie można jej wypowiedzieć, chyba, że trwa dłużej niż 6 miesięcy, a strony zapisały w umowie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia

  Umowa na czas nieokreślony

  Zależny od zakładowego stażu pracy, czyli okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (chodzi tu o łączny okres zatrudnienia na podstawie wszystkich umów o pracę u tego samego pracodawcy, niezależnie od ewentualnych przerw między nimi):

  – 2 tygodnie – jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  – 1 miesiąc – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

  – 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

  Umowa na zastępstwo

  3 dni robocze, niezależnie od czasu trwania umowy

  Umowa na czas wykonywania określonej pracy

  Nie można wypowiedzieć (chyba, że w razie upadłości lub likwidacji).

  Wyjątkowo umowę można wypowiedzieć za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia w razie upadłości i likwidacji oraz gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób wypowiada taką umowę z przyczyn niedotyczących pracowników.

  Podstawa prawna:
  • art. 30 - 36 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

  Rodzaj umowy o pracę

  Okres wypowiedzenia

  Umowa na okres próbny

  Zależny od czasu, na jaki została zawarta:

  – 3 dni robocze – jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

  – 1 tydzień – jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

  – 2 tygodnie – jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące

  Umowa na czas określony

  – 2 tygodnie – w razie upadłości i likwidacji oraz gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób wypowiada taką umowę z przyczyn niedotyczących pracowników

  – poza tymi przypadkami nie można jej wypowiedzieć, chyba, że trwa dłużej niż 6 miesięcy, a strony zapisały w umowie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia

  Umowa na czas nieokreślony

  Zależny od zakładowego stażu pracy, czyli okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (chodzi tu o łączny okres zatrudnienia na podstawie wszystkich umów o pracę u tego samego pracodawcy, niezależnie od ewentualnych przerw między nimi):

  – 2 tygodnie – jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  – 1 miesiąc – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

  – 3 miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

  Umowa na zastępstwo

  3 dni robocze, niezależnie od czasu trwania umowy

  Umowa na czas wykonywania określonej pracy

  Nie można wypowiedzieć (chyba, że w razie upadłości lub likwidacji).

  Wyjątkowo umowę można wypowiedzieć za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia w razie upadłości i likwidacji oraz gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób wypowiada taką umowę z przyczyn niedotyczących pracowników.

 • art. 30 - 36 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)
 • Katarzyna Wrońska-Zblewska

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  30 najciekawszych pytań z prawa pracy

  pobierz

  Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

  pobierz

  Dokumentacja pracownicza

  pobierz

  Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 27112 )
  Array ( [docId] => 27112 )