Limit umów na czas określony ustaje po zakończeniu zatrudnienia

Data: 29-04-2013 r.

Limitowanie liczby umów na czas określony ma miejsce tylko wtedy, gdy pracodawca zawiera z tym samym pracownikiem po raz kolejny umowę terminową a przerwa między umowami jest krótsza niż miesiąc.

Zgodnie z Kodeksem pracy, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Zasada ta ma przeciwdziałać nadużywania zatrudnienia na czas określony.

Przykład:

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na czas określony do końca czerwca. W maju strony aneksem przedłużyły czas jej trwania do końca roku. Niemniej jednak, w takim przypadku należy uznać, że strony zawarły kolejną umowę na czas określony od lipca do grudnia. Natomiast jeżeli umowa ta byłaby trzecią na czas określony – przyjmuje się, że pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na czas nieokreślony od lipca.

Nie ma niebezpieczeństwa złamania art. 251 Kodeksu pracy w sytuacji, gdy strony rozwiązują umowę na czas nieokreślony, a później zawierają kolejną – na czas określony. Takie działanie jest bowiem w pełni dozwolone.

Przykład:

Pracownik z 14 letnim stażem na czas nieokreślony poprosił o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 27 grudnia na zasadzie porozumienia stron w związku z nabyciem prawa do emerytury. Jednocześnie poprosił o nowe zatrudnienie z dniem 2 stycznia kolejnego roku. Pracodawca może zatrudnić ponownie podwładnego również na umowę na czas określony.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27101 )
Array ( [docId] => 27101 )