Limit umów na czas określony ustaje po zakończeniu zatrudnienia

Data: 29-04-2013 r.

Limitowanie liczby umów na czas określony ma miejsce tylko wtedy, gdy pracodawca zawiera z tym samym pracownikiem po raz kolejny umowę terminową a przerwa między umowami jest krótsza niż miesiąc.

Zgodnie z Kodeksem pracy, zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Zasada ta ma przeciwdziałać nadużywania zatrudnienia na czas określony.

Przykład:

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na czas określony do końca czerwca. W maju strony aneksem przedłużyły czas jej trwania do końca roku. Niemniej jednak, w takim przypadku należy uznać, że strony zawarły kolejną umowę na czas określony od lipca do grudnia. Natomiast jeżeli umowa ta byłaby trzecią na czas określony – przyjmuje się, że pracodawca zawarł z pracownikiem umowę na czas nieokreślony od lipca.

Nie ma niebezpieczeństwa złamania art. 251 Kodeksu pracy w sytuacji, gdy strony rozwiązują umowę na czas nieokreślony, a później zawierają kolejną – na czas określony. Takie działanie jest bowiem w pełni dozwolone.

Przykład:

Pracownik z 14 letnim stażem na czas nieokreślony poprosił o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 27 grudnia na zasadzie porozumienia stron w związku z nabyciem prawa do emerytury. Jednocześnie poprosił o nowe zatrudnienie z dniem 2 stycznia kolejnego roku. Pracodawca może zatrudnić ponownie podwładnego również na umowę na czas określony.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27101 )
Array ( [docId] => 27101 )


Array ( [docId] => 27101 )