Jak naliczać pracowniczy staż pracy

Autor: Emilia Wawrzyszczuk
Data: 17-04-2015 r.

Pracownik, który chce zwiększyć swój staż pracy, przedstawia pracodawcy różne dokumenty – świadectwa i dyplomy, zaświadczenia z urzędu pracy lub urzędu gminy, zagraniczne PIT-y itp. Pracodawca musi natomiast rozstrzygnąć, czy dany okres może zaliczyć do pracowniczego stażu pracy. 

W myśl art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych wlicza się okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium pobieranego w trakcie odbywania:

  • szkolenia, o którym mowa w art. 41 ustawy o promocji zatrudnienia (zazwyczaj trwa ono do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie do 12 miesięcy; natomiast w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie zwyczajowo trwa do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące);
  • stażu, o którym mowa w art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia (trwającego do 6 miesięcy, a w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia – do 12 miesięcy);
  • przygotowania zawodowego dorosłych – art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia które może trwać od 6 do 12 miesięcy, jeśli ma formę praktycznej nauki zawodu dorosłych może trwać, a jeśli przyuczenia do pracy dorosłych – od 3 do 6 miesięcy).

(…) okres odbywania stażu absolwenckiego przez pracownika czy też okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych będzie wliczany do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie może być wliczony do okresu warunkującego nabycie prawa do urlopu. Natomiast okres, kiedy osoba była bezrobotna i nie miała prawa do zasiłku, nie ma wpływu ani na wymiar urlopu, ani na nabycie prawa do niego
(stanowisko Departamentu Prawnego GIP, znak GNP-110-456/07/PE).

Czym innym jest wymiar urlopu wypoczynkowego, a czym innym – prawo do niego. Wymienione okresy (pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium) nie podlegają wliczeniu do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. W praktyce oznacza to, że okres pobierania zasiłku i stypendium zwiększa staż urlopowy pracownika, ale nie wpływa na moment nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego (który przysługuje z dołu, w wymiarze 1/12 z rocznego wymiaru, po przepracowaniu każdego miesiąca – jeśli chodzi o urlop w pierwszym roku pracy, lub do którego pracownik nabywa prawo z góry 1 stycznia każdego roku – w przypadku urlopu kolejnego).

Emilia Wawrzyszczuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36969 )
Array ( [docId] => 36969 )