Dyrektora można szybko odwołać tylko w nagłej potrzebie

Data: 22-04-2013 r.

Utworzenie zespołu szkół nie może być przyczyną natychmiastowego odwołania dyrektora szkoły, która ma wejść w skład tego zespołu. Taki jest wniosek z wyroku Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2013 r. (II PK 284/12).

Ustawa o systemie oświaty nie określa katalogu przyczyn, które uzasadniają natychmiastowe odwołanie dyrektora szkoły. Pewną wskazówką są tu orzeczenia sądów administracyjnych. Przykładowo, w wyroku z 26 kwietnia 2012 r. (II SA/Bk 924/11) białostocki WSA wskazał, że za przypadki szczególnie uzasadnione należy uznać:

  1. zdarzenia (działanie lub zaniechanie) o charakterze zupełnie wyjątkowym, nadzwyczajnym, wykraczającym poza działanie rutynowe, codzienne,
  2. mające charakter niedopełnienia obowiązków lub naruszenia uprawnień, określonych prawem, przez nauczyciela - dyrektora szkoły (uchybienia te muszą być na tyle poważne, że powodują destabilizację w realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej szkoły; a dalsze pozostawanie dyrektora na stanowisku godzi w interes szkoły jako interes publiczny – i stąd też zachodzi konieczność natychmiastowego odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska).

 

Przykład:

Dyrektor szkoły uległ wypadkowi, w wyniku którego musiał zostać hospitalizowany i podlega długiej rehabilitacji, nie dającej gwarancji powrotu do zdrowia. W takim wypadku organ prowadzący może odwołać dyrektora ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna:

  • art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Michał Culepa


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Ten wyrok Sądu Najwyższego dotyczy mnie. Była to prawdziwa droga przez mękę, ale udowodniłam Wójtowi, że nie wystarczy kaprys, aby zwolnić dyrektora. Można to zrobić zgodnie z przepisami, a że Wójt naginał przepisy w zależności od humoru, to myślał, że Jego wymysł uda się zrealizować. M.in. do Kuratorium zgłosił, że od 1 września Dyrektor gimnazjum i ja przestajemy być dyrektorami placówek, bo powstaje zespół szkół, a mnie poinformował, że wysłał do Kuratorium pismo o natychmiastowym odwołaniu ze stanowiska i, że nie odpowiedzieli czyli się zgodzili. Niestety jestem osobą dociekliwą i nie uwierzyłam w to tłumaczenie, bo Kuratorium nigdy nie miało zastrzeżeń do mojej pracy i wygrałam odszkodowanie z odsetkami, a Wójt dorabiał różne teorie tłumacząc Radnym dlaczego je dostałam. Niestety wszystkie były nieprawdziwe.

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27096 )
Array ( [docId] => 27096 )