Informacja o warunkach zatrudnienia pracowników niepełnoetatowych

Data: 20-04-2013 r.

Norma czasu pracy pracowników niepełnoetatowych jest taka sama jak osób zatrudnionych w pełnym wymiarze. W związku z tym, w informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca powinien podać ogólną 8-godzinną normę. Taki zapis może być jednak mylący dla pracownika i warto go doprecyzować.

W pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca ma obowiązek wskazać m.in. obowiązu­jącą pracownika dobową i tygodniową normę czasu pracy. W przypadku pracowników pełno­etatowych kwestia ta nie budzi wątpliwości. Problemy można natomiast mieć, gdy dochodzi do konieczności określenia w informacji norm właściwych dla pracownika niepeł­noetatowego z uwagi na fakt, że wymiar czasu pracy takiego pracownika jest obniżony.

Wymiar czasu pracy a norma czasu pracy niepełnoetatowca

Aby nie popełniać błędów w informacji o warunkach zatrudnienia dla pracowników niepełnoeta­towych, należy pamiętać, że czym innym jest wymiar czasu pracy wynikający z umowy o pracę, a czym innym norma czasu pracy.

Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu wynosi przeciętnie 20 godzin w tygodniu. Jednak jego norma dobowa i tygodniowa jest taka sama jak w przypadku pracownika pełnoetatowego, tj. wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu. Dopiero po przekroczeniu tej normy można mówić o godzinach nadliczbowych.

Jeśli natomiast taki pracownik świadczy pracę np. przez przeciętnie 30 godzin w tygodniu, to powstają jedynie godziny ponadwymiarowe, za które pracownikowi należy się wynagrodzenie wynikające ze staw­ki jego zaszeregowania. Nie dochodzi jednak do powstania godzin nadliczbowych. Ewentualnie mogą powstać godziny wynagradzane podobnie jak nadliczbowe. Pracodawca ma bowiem obowiązek określić w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin ponadwymiarowych, powyżej której pra­cownikowi należy się wynagrodzenie wraz z dodatkiem.

Informacja o warunkach zatrudnienie niepełnoetatowca

Skoro więc pracownika niepełnoetatowego obowiązuje taka sama norma czasu pracy jak pracownika pełnoetatowego, w informacji o warunkach zatrudnienia należy określić normę na 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu. Jednak taki zapis może być dla pracownika mylący. Trudno zakładać, że rozróżnia on normę i wymiar czasu pracy. Można zatem w informacji o warunkach zatrudnienia, obok normy dobowej i tygodniowej, wskazać też wymiar czasu pracy wynikający z umowy o pracę.

Zapis w informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika zatrudnionego w wymiarze 1/2 etatu, dotyczący obowiązujących pracownika norm, może brzmieć następująco: „Informuję, że obowiązująca Pana norma dobowa wynosi 8 godzin na dobę, a przeciętna norma tygodniowa wynosi 40 godzin. Z uwagi na fakt, że został Pan zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu, przeciętny czas pracy w tygodniu wyniesie 20 godzin”.

Janusz Stacki, prawnik, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27095 )
Array ( [docId] => 27095 )