Co musi znaleźć się w umowie o pracę

Data: 24-08-2012 r.

Przepisy Kodeksu pracy regulują zakres niezbędnych elementów, jakie musi zawierać umowa o pracę. Powinno się w niej umieścić między innymi informację o stronach umowy, określić jej rodzaj oraz warunki pracy i płacy.

Umowa o pracę powinna zawierać minimum określenie stron tej umowy, jej rodzaj (tzn. czy jest to np. umowa na czas określony, na okres próbny), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, czyli przede wszystkim:

  • rodzaj pracy,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Zasadą jest, że umowa powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli nie zachowano tej formy, to umowa taka nie jest od razu nieważna. W takim przypadku pracodawca ma obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdzić na piśmie: strony umowy, rodzaj umowy oraz jej warunki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26958 )
Array ( [docId] => 26958 )