Jakie ograniczenia wiekowe obowiązują w przyjęciu osób na praktyki absolwenckie

Data: 22-09-2015 r.

Umowę o praktykę absolwencką można zawrzeć z każdą osobą, która w dniu jej zawarcia ukończyła co najmniej gimnazjum i nie skończyła 30 lat.

Praktyki absolwenckie mają na celu m.in. ułatwienie absolwentom uzyskania doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy. Ustawa nie definiuje pojęcia absolwent, ale z dalszej części przepisów wynika, iż praktykantem może być osoba, która w dniu zawarcie umowy o praktykę:

  • ukończyła co najmniej gimnazjum i

  • nie ukończyła 30 lat.

Mimo iż żadne dodatkowe obostrzenia nie znajdują się w treści ustawy regulującej praktyki absolwenckie, należy zwrócić uwagę, iż osoby pomiędzy 16. a 18. rokiem życia można przyjąć na praktykę, jeśli wykonując ją wykonywałaby jedynie prace lekkie. Takie ograniczenie wynika bowiem z faktu, iż wykonywanie pracy przez młodocianych z racji ich młodego wieku powinno odbywać się na szczególnych warunkach pracy. Umowa o praktyki absolwenckie nie może także obejmować pracy szczególnie niebezpiecznej. Poza tymi wymogami nie istnieją żadne inne obwarowania dotyczące definicji absolwenta, które utrudniałyby przyjęcie praktykantów.

W przypadku osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły za granicą musi być ono uznane za równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum. Zasady określania równorzędności świadectw są uregulowane na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych, a w razie ich braku uznane za równorzędne w drodze nostryfikacji, chyba że przepisy szczególne wydane przez właściwych ministrów zwolnią z obowiązku jej uzyskania.

Zawierając umowę o organizację praktyk absolwenckich warto pamiętać, iż praktykantom należy zapewnić:

  • bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz

  • w zależności od wykonywanej pracy także środki ochrony indywidualnej,

na takich zasadach, jakie przysługują pracownikom.

Aneta Mikołajczyk, prawnik

Tagi: praktyki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37800 )
Array ( [docId] => 37800 )