Kiedy i w jaki sposób można rozwiązać umowę na czas wykonywania określonej pracy

Autor: Sokolik Szymon
Data: 31-08-2012 r.

W umowie na czas wykonywania określonej pracy można zawrzeć klauzulę o możliwości wypowiedzenia takiej umowy za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Warunkiem jest jednak to, że umowa na czas wykonania określonej pracy musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesiące.

W przypadku umów o pracę na czas określony, które trwają ponad 6 miesięcy można przewidzieć w umowie dopuszczalność ich rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem.

Możliwość zapisania w umowie okresu wypowiedzenia nie dotyczy jednak umowy o pracę zawartej na czas wykonywania określonej pracy. Umowę taką można bowiem rozwiązać za wypowiedzeniem (2-tygodniowym) tylko w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także w razie zwolnień indywidualnych lub grupowych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (w razie zwolnień indywidualnych lub grupowych).

Można ją także rozwiązać w dowolnej chwili mocą porozumienia stron – lecz oczywiście w tym przypadku wymagana jest zgoda pracownika. Z kolei w przypadkach, które uzasadniają zwolnienie dyscyplinarne (art. 52 kp) lub z powodu długotrwałej nieobecności, gdy miną okresy „ochronne” (art. 53 kp), można rozwiązać tę umowę bez wypowiedzenia.

Jednak poza tymi wszystkimi przypadkami umowy na czas wykonywania określonej pracy nie można wcześniej zakończyć – będzie ona trwała aż do zakończenia prac, na których wykonanie została zawarta. Oczywiście prace takie mogą zakończyć się wcześniej niż początkowo zakładano – wtedy również taka umowa zakończy się wcześniej (bez wypowiedzenia).


Zobacz także:

Sokolik Szymon

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26962 )
Array ( [docId] => 26962 )