Konsultacja związkowa przy rozwiązaniu umowy bez winy pracownika

Data: 19-11-2012 r.

Nawet jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje z przyczyn niezawinionych przez pracownika, pracodawca ma obowiązek skonsultować zwolnienie ze związkami zawodowymi.

Zasięgnięcie opinii związku zawodowego

Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy.

W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania stosunku pracy, zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

A zatem rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika podlega, podobnie jak rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne), konsultacji ze związkami zawodowymi.

Tylko pracownik reprezentowany jest chroniony

Pracodawca jest zobowiązany do współdziałania ze związkami w kwestii rozwiązania stosunku pracy wyłącznie wtedy, gdy pracownik jest reprezentowany przez zakładową organizację związkową.

O reprezentacji można mówić wówczas, gdy pracownik należy do związku zawodowego albo wybrana przez niego organizacja, której nie jest członkiem, wyrazi zgodę na obronę jego praw pracowniczych.

Warunkiem dodatkowym jest obowiązek pracodawcy zwrócenia się do organizacji związkowej o informacje o pracownikach korzystających jej obrony. Organizacja związkowa musi zatem sama wskazać pracowników korzystających z jej ochrony. Nieudzielanie przez związek tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku zawiadamiania zakładowej organizacji związkowej o zamiarze rozwiązania stosunku pracy wobec tych pracowników.

Podstawa prawna:

  • art. 52 § 3 i 4 Kodeksu pracy,
  • art. 30 ust. 2 i 21 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.)

Autor: Tomasz Niedziński

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27023 )
Array ( [docId] => 27023 )