Skutki omyłkowego wypowiedzenia umowy o pracę

Data: 08-11-2012 r.

Omyłkowo dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, która już nie obowiązuje, skutkuje rozwiązaniem stosunku prawnego łączącego strony w chwili dokonania wypowiedzenia.

Oto przykład takiej sytuacji:

Pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od stycznia 2011 r. W styczniu 2012 r. pracodawca zaproponował mu rozwiązanie poprzedniej umowy za porozumieniem stron i zawarcie następnego dnia nowej, także na czas nieokreślony, na innych warunkach. Zawarto taką umowę od początku lutego 2012 r. Na początku sierpnia pracownik otrzymał 3-miesięczne wypowiedzenie z pracy, jednak dotyczyło ono umowy o pracę, która została rozwiązana za porozumieniem stron w styczniu 2012 r. Czy w związku z tym, że pracodawca nie wypowiedział właściwej umowy o pracę, wypowiedzenie uznać należy za niebyłe?

Artykuł 30 Kodeksu pracy stanowi, że umowa o pracę rozwiązuje się m.in. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), a okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem powinno oczywiście dotyczyć umowy łączącej strony stosunku pracy w chwili składania tego oświadczenia.

Wyrok Sądu Najwyższego

W wyroku z 15 grudnia 2004 r. (I PK 79/04, OSNP 2005/15/225) Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością prawną, którą należy tłumaczyć zgodnie z dyrektywami wykładni oświadczeń woli określonymi w art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego. Artykuł 65 § 1 KC stosowany na gruncie prawa pracy na podstawie art. 300 KP stanowi, że oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

Na podstawie tych przepisów sąd uznał, że pismo wypowiadające umowę o pracę, omyłkowo wskazujące na umowę wcześniej kilkakrotnie modyfikowaną, skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy istniejącego w momencie składania oświadczenia woli. Wolą strony wypowiadającej było bowiem definitywne zakończenie stosunku pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 30 Kodeksu pracy,
  • art. 65 Kodeksu cywilnego

Autor: Anna Telec - radca prawny, były sędzia Wydziału Odwoławczego Pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, obecnie prowadzi Kancelarię Prawa Pracy w Warszawie

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27004 )
Array ( [docId] => 27004 )