Krewny odbierze dyscyplinarkę za pracownika

Data: 28-11-2013 r.

Nie ma przeszkód, by oświadczenie o dyscyplinarnym rozwiązaniu umowy o pracę mogło zostać złożone przedstawicielowi reprezentującemu pracownika - przedstawicielowi ustawowemu lub pełnomocnikowi (II PK 204/09).

Dyscyplinarne wypowiedzenie umowy o pracę nie musi być wręczone osobiście pracownikowi, może odebrać je krewny lub upoważniona osoba. Takie wnioski płyną z wyroku Sądu Najwyższego z 12 lutego 2010 r.

W jednej ze spółek pracował Marek W. Był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku kierowcy autobusu w pełnym wymiarze czasu pracy. Od 1 listopada 2001 r. pracownik nie przychodził do pracy i w żaden sposób nie usprawiedliwił tej nieobecności. Z tego powodu 13 listopada 2001 r. pracodawca zwolnił go w trybie dyscyplinarnym.

Pismo rozwiązujące umowę o pracę zostało wysłane do pracownika za pośrednictwem poczty. Dwukrotnie awizowana przesyłka powróciła bez odbioru. Tymczasem już 5 listopada 2001 r. pracownik został pobity i trafił do szpitala, gdzie przebywał aż do 1 marca 2002 r. Dopiero w marcu 2002 r. konkubina Marka W. dowiedziała się o jego „dyscyplinarce” i sama odebrała ją w kadrach spółki.

Ostatecznie Marek W. został ubezwłasnowolniony ze względu na zaburzenia psychiczne po pobiciu. Jego opiekun - Teresa W. (matka) pozwała byłego pracodawcę o m.in. odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Sądy obu instancji oddaliły powództwo z racji przekroczenia 14-dniowego terminu na wniesienie pozwu. Spór dotarł do Sądu Najwyższego.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 2010 r. (II PK 204/09) przyznał rację Teresie W. Uznał, że Marek W. ze względu na stan zdrowia nie mógł osobiście zapoznać się z oświadczeniem pracodawcy o dyscyplinarnym rozwiązaniu umowy o pracę. Pismo rozwiązujące umowę mogła co prawda odebrać za pracownika inna osoba np. konkubina, ale tylko pod warunkiem, że byłaby do tego upoważniona - jako przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik.

Źródło: wyrok Sądu Najwyższego z 12 lutego 2010 r., II PK 204/09.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33325 )
Array ( [docId] => 33325 )