Przedwstępna umowa o pracę - skutki wycofania się przez pracodawcę

Data: 18-04-2013 r.

Gdy przedwstępna umowa o pracę spełnia ustawowe wymogi (określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej), a jedna ze stron uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę, wówczas druga strona (przyszły pracodawca lub pracownik) może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.

Strona, która żąda odszkodowania z tytułu niewykonania postanowień umowy przedwstępnej, musi udowodnić istnienie związku między szkodą a odmową zawarcia umowy przyrzeczonej przez drugą stronę.

Zdaniem Sądu Najwyższego:

(…) jeśli pracodawca zobowiązany do zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę uchyla się od jej zawarcia, druga strona umowy (niedoszły pracownik) może żądać naprawienia szkody polegającej na utracie wynagrodzenia uzyskiwanego w stosunku pracy, który został przez nią rozwiązany dlatego, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej, a nie szkody polegającej na utracie wynagrodzenia, które miała otrzymywać według ustaleń umowy przyrzeczonej. (wyrok SN z 6 stycznia 2009 r., I PK 117/08, OSNP 201/13-14/157).

A zatem, gdy pracodawca nie wywiąże się z obowiązku zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę, niedoszły pracownik może zażądać od niego odszkodowania w wysokości utraconego wynagrodzenia, tzn. takiego które uzyskałby, gdyby nie zwolnił się u poprzedniego pracodawcy, aby pracować w nowej firmie.

Ważne! Jeżeli przedwstępna umowa o pracę została zawarta na piśmie, a pracodawca odmawia realizacji jej postanowień, kandydat do pracy może też domagać się przed sądem zawarcia umowy o pracę.

Zgodnie bowiem z art. 390 Kodeksu cywilnego, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej - w szczególności wymaganiom co do formy - strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej. Przy czym przyjmuje się, że pracodawcy nie przysługuje takie uprawnienie w stosunku do kandydata, który odmawia realizacji umowy przedwstępnej.

Warto podkreślić, że niedoszły pracownik może żądać zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę tylko na warunkach określonych wcześniej w umowie przedwstępnej.

Podstawa prawna: art. 390 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Grażyna Mazur, prawnik, specjalista prawa pracy

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27093 )
Array ( [docId] => 27093 )


Array ( [docId] => 27093 )