Można być pracownikiem bez pisemnej umowy o pracę

Data: 25-11-2013 r.

Dla zakwalifikowania stosunku prawnego jako umowy o pracę decydujące znaczenie ma przewaga cech stosunku pracy. Świadczenie pracy osobiście przez pracownika, pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to cechy umowy o pracę, odróżniające ją od umowy zlecenia (I PK 204/09).

O istnieniu stosunku pracy decydujące znaczenie ma charakter wykonywanej pracy - tak wynika w wyroku Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2010 r. W rozpatrywanej sprawie, od 23 września 2003 r. Bogumił J. miał rozpocząć pracę u Zbigniewa G. na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny za wynagrodzeniem 250 zł tygodniowo. W tym dniu pracownik, bez pisemnej umowy, przystąpił do wykonywania pracy. Po okresie "próbnym" pracownik nadal za zgodą pracodawcy przychodził do pracy, wykonywał ją, a każdej soboty otrzymywał w zamian za to kwotę 250 zł. Odbioru tej kwoty nigdy nie kwitował, nie podpisywał także list obecności. Dopiero gdy pracownik poinformował pracodawcę, że zamierza zrezygnować z pracy, ten zdecydował się zawrzeć z Bogumiłem J. pisemną umowę o pracę, co nastąpiło 17 maja 2005 r. Przy czym pracownik nadal wykonywał te same czynności, co poprzednio.

Ostatecznie doszło do rozwiązania stosunku pracy. Pracodawca wystawił zaś pracownikowi świadectwo pracy, potwierdzające fakt zatrudnienia jedynie od 17 maja do 26 listopada 2005 r.. Wówczas pracownik zażądał przed sądem pracy ustalenia, że był zatrudniony także w okresie wcześniejszym (od 23 września 2003 r. do 16 maja 2005 r.).

Sąd Najwyższy w wyroku z 7 kwietnia 2010 r. (I PK 204/09) przyznał rację pracownikowi. Zaznaczył, że wykonywane przez niego czynności nosiły cechy podporządkowania pracowniczego, gdyż pracodawca oczekiwał od pracownika osobistego świadczenia pracy oraz wskazywał czynności do wykonania. Ponadto całe ryzyko prowadzonej przez Zbigniewa G. działalności gospodarczej obciążało pracodawcę, wypłacającego pracownikowi cotygodniowe wynagrodzenie. Praca świadczona przez pracownika miała też charakter ciągły, a nie jednorazowy.

Źródło: wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2010 r. (I PK 204/09).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33321 )
Array ( [docId] => 33321 )


Array ( [docId] => 33321 )