Należy cofnąć wypowiedzenie pracownicy, która zaszła w ciążę

Data: 28-02-2013 r.

Nie można wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

W sytuacji, gdy pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę a ta zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia – jest on zobowiązany uznać dokonane wypowiedzenie za nieważne i niebyłe.

Zdaniem sądu

Zakaz rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z 2 czerwca 1995 r. sygn. akt: I PRN 23/95).

Pracownica jest chroniona przed zwolnieniem również wtedy, gdy zaświadczenie o ciąży dostarczy już po złożeniu oświadczenia woli przez pracodawcę. Ważny jest bowiem jedynie fakt, że w dniu rozwiązania umowy po upływie okresu wypowiedzenia pracownica faktycznie była w ciąży. W takiej sytuacji także należy cofnąć wypowiedzenie.

Zdaniem sądu

Dla ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży nie jest istotny termin przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o ciąży, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 15 stycznia 1988 r., sygn. akt: I PRN 74/87, Służba Pracownicza 1988/5/28).

Pracownica dowie się o ciąży już po upływie wypowiedzenia

Zdarzają się również sytuacje, w których pracownica dowie się o ciąży zaraz po upływie okresu wypowiedzenia, ale zaszła w nią jeszcze w trakcie zatrudnienia. W takiej sytuacji pracodawca powinien:

 • wycofać swoje oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy i
 • przywrócić pracownicę do pracy oraz
 • zapłacić wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Może żądać przywrócenia do pracy

Ciężarna w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę może wnieść pozew o uznanie tej czynności za bezskuteczną. Jak stwierdził Sąd Najwyższy „pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę” (wyrok SN z 29 marca 2001 r. sygn. akt: I PKN 33/00).

Uwaga!

Tygodniowy termin należy liczyć od momentu, w którym pracownica dowiedziała się że jest w ciąży a nie od dnia wręczenia jej wypowiedzenia.

Podstawa prawna:

 • art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 12 ust. 1, ust. 2, art. 15 ust. 1, art. 18 3b § 2 pkt 1, art. 22 1 § 1, § 2, art. 22 1 § 4, art. 25 § 1, art. 45, art. 47, art. 41, art. 52 § 1, art. 53 § 1 pkt 1 lit. a, art. 80–84, art. 87–88, art. 142, art. 148, art. 177, art. 178 § 1, art. 179, art. 185, art. 1861 § 1, art. 264 § 1, art. 265 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 27079 )
Array ( [docId] => 27079 )


Array ( [docId] => 27079 )