Nieobecność pracownika w pierwszym dniu pracy a ważność umowy o pracę

Data: 04-12-2013 r.

Zawarcie umowy o pracę na kilka dni przed przystąpieniem pracownika do pracy w pewnych okolicznościach może przysporzyć pracodawcy kłopotu. Nawet jeśli podwładny nie stawi się do pracy w wyznaczonym dniu i nie podejmie zatrudnienia, stosunek pracy i tak zostanie nawiązany.

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

Przepisy prawa pracy nie uzależniają powstania stosunku pracy od faktycznego rozpoczęcia pracy przez pracownika. Zatem od momentu określonego w przepisach jako dzień nawiązania stosunku pracy rozpoczynają się prawa i obowiązki stron związane z nawiązanym stosunkiem pracy.

 
W konsekwencji nawiązania stosunku pracy pracownik powinien stawić się w pracy i ją podjąć, chyba, że zachodzą okoliczności, które mu to uniemożliwiają. Wówczas obowiązkiem pracownika jest usprawiedliwienie nieobecności w zakładzie pracy, np. złożenie wniosku o urlop na żądanie, przedstawienie zwolnienia lekarskiego itp. W przypadku braku usprawiedliwienia nieobecności pracodawca ma pełne prawo uznać ją za nieusprawiedliwioną.

W przypadku gdy pracownik – mimo zawarcia umowy i nawiązania stosunku pracy – nie pojawił się w pracy bez usprawiedliwienia, pracodawca ma identyczne obowiązki jak w przypadku pracownika, który do tej pory nienagannie wykonywał swoją pracę, lecz pewnego dnia przestał do niej przychodzić bez usprawiedliwienia. Jeśli pracodawca rozwiąże stosunek pracy w trybie dyscyplinarnym, ma obowiązek wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop oraz wydać świadectwo pracy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33326 )
Array ( [docId] => 33326 )