Niezdolnemu do pracy można wypowiedzieć warunki bez ryzyka odprawy

Data: 23-12-2013 r.

Po badaniach kontrolnych może okazać się, że jest pracownik jest niezdolny do pracy na swoim dotychczasowym stanowisku, może natomiast pracować na innym stanowisku. W takiej sytuacji można mu wypowiedzieć warunki pracy, oferując inne stanowisko, odpowiadające jego kwalifikacjom. Jeśli taki pracownik odrzuci nowe warunki, nie otrzyma odprawy.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, jeżeli warunki jej wykonywania nie odpowiadają zaleceniom lekarza zawartym w orzeczeniu lekarza medycyny pracy (np. z badań okresowych czy kontrolnych po długiej chorobie). Zatem jeśli z orzeczenia lekarskiego wynika, że pracownik nie może świadczyć dotychczasowej pracy, istnieje uzasadniona podstawa do wypowiedzenia warunków umowy o pracę.

Wynagrodzenie na proponowanym nowym stanowisku pracy może być niższe niż na poprzednio zajmowanym, pod warunkiem że jest to obiektywnie uzasadnione i wynika ze zmiany rodzaju wykonywanej pracy (i faktycznie na tego typu stanowisku obowiązują takie zarobki).

W przypadku gdy wypowiedzenie zmieniające stało się konieczne ze względu na utratę zdolności do dotychczasowej pracy, pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy również pracownikowi w wieku przedemerytalnym.

Jeżeli w takim przypadku pracownik odmówi zgody na nowe warunki zatrudnienia, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. Pracodawca nie będzie jednak w takim wypadku zobowiązany do wypłaty odprawy, gdyż przysługuje tylko wówczas, gdy do rozwiązania stosunku pracy dochodzi z przyczyn wyłącznie niedotyczących pracownika, a pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Tymczasem w tym przypadku przyczyna dotyczy także pracownika (jego niezdolność do pracy).

Katarzyna Pietruszyńska


Zobacz także:


Więcej na temat wypowiedzeń zmieniających oraz tego, czy w razie ich wręczania należy się prawo do odprawy można przeczytać w miesięcznikuPrawo pracy Personel od A do Z”.


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33331 )
Array ( [docId] => 33331 )