Skutki wadliwej dyscyplinarki dla osoby w wieku przedemerytalnym

Data: 06-12-2013 r.

Kodeks pracy nie zabrania zwolnienia osoby w wieku przedemerytalnym bez wypowiedzenia. Artykuł 39 Kodeksu pracy zakazuje bowiem tylko wypowiedzenia jej umowy. Przepis ten ma jednak znaczenie przy rozstrzyganiu o prawach pracownika w razie bezprawnej dyscyplinarki (I PK 237/12).

W przypadku nieuzasadnionego zwolnienia dyscyplinarnego, pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania lub przywrócenia do pracy. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2013 r.

Grażyna N. była główną księgową w spółdzielni inwalidów. Gdy zabrakło środków na wypłatę pensji, prezes zadecydował o „pożyczeniu" ich z rachunku zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Grażyna N. wykonała tę decyzję, choć wiedziała, że jest sprzeczna z prawem. Po odzyskaniu płynności finansowej główna księgowa zwróciła „pożyczkę”.

 

Za złamanie przepisów spółdzielnia zapłaciła karę, a Grażyna N. otrzymała dyscyplinarkę (była objęta ochroną przedemerytalną). Pracownica zażądała przed sądem przywrócenia do pracy.

Sądy obu instancji przyjęły, że „dyscyplinarka” była wadliwa (brak winy pracownicy, skoro motywem jej działania były przejściowe kłopoty spółdzielni), ale zasądziły dla Grażyny N. tylko odszkodowanie. Uznały, że przywrócenie jej do pracy jest niecelowe (utrata zaufania).

Sąd Najwyższy w wyroku z 14 stycznia 2013 r. (I PK 237/12), orzekł - skoro dyscyplinarka była nieuzasadniona, Grażyna N. mogła zażądać przywrócenia do pracy albo odszkodowania. Wybrała pierwsze z tych roszczeń. Sądy nie mogły więc na podstawie art. 45 § 2 kp uznać, że przywrócenie byłoby niecelowe. Przepisu tego nie stosuje się bowiem do pracowników podlegających ochronie przedemerytalnej (art. 45 § 3 kp).

Odmowa przywrócenia Grażyny N. do pracy z uwagi na utratę do niej zaufania przez pracodawcę mogłaby nastąpić tylko ze względu na sprzeczność tego żądania z zasadami współżycia społecznego (art. 8 kp).

Źródło: wyrok Sądu Najwyższegoz 14 stycznia 2013 r., I PK 237/12

Grażyna MazurZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33327 )
Array ( [docId] => 33327 )