Sposoby na konkretyzację przyczyny wypowiedzenia

Data: 28-11-2013 r.

Przepis art. 30 § 4 kp dopuszcza różne sposoby określenia przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Niekoniecznie wszystkie szczegóły dotyczące tej przyczyny muszą być zawsze podane w piśmie rozwiązującym umowę (I PK 81/08).

Istotne jest, aby z oświadczenia pracodawcy wynikało w sposób niebudzący wątpliwości, co jest istotą zarzutu stawianego pracownikowi. Tak wynika z wyroku SN z 4 listopada 2008 r., I PK 81/08.

 

Wyrok ten zapadł następującej sprawie. Tadeusz B. pracował w jednej ze spółek jako likwidator szkód komunikacyjnych. Sporządzony przez pracodawcę raport wykazał naruszanie przez pracowników wewnętrznych procedur. W oparciu o wnioski raportu w zakresie dwóch konkretnych szkód (w samochodach Peugeot 206 oraz Volvo V70) Tadeusza B. zwolniono. Jako przyczynę wypowiedzenia umowy wskazano: „utratę zaufania wskutek stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości na odcinku likwidacji szkód komunikacyjnych, polegających na rażącym naruszeniu obowiązków pracowniczych poprzez zaniechanie czynności wyjaśniających przewidzianych wewnętrznymi procedurami (…), które to działania doprowadziły do wypłat nienależnych odszkodowań (…)”.

Przy wręczeniu wypowiedzenia pracodawca omówił szczegóły dotyczące obu szkód w ww. samochodach. Mimo to Tadeusz B. uznał wskazaną mu przyczynę rozwiązania umowy za niekonkretną i zażądał przed sądem pracy odszkodowania za bezprawne zwolnienie.

Sąd Najwyższy rozstrzygając ostatecznie spór przyznał rację pracodawcy. Zaznaczył, że wprawdzie w piśmie wypowiadającym nie wskazano czynności wyjaśniających, których zaniechał Tadeusz B., ani nie podano, jakich spraw to dotyczyło, jednak Tadeusz B. z racji stanowiska i doświadczenia znał obowiązujące u pracodawcy procedury likwidacji szkód. Poza tym, przy wręczaniu wypowiedzenia pracodawca ustnie skonkretyzował, jakich szkód dotyczył zarzut. Zatem przyczyna wypowiedzenia była konkretna.

Źródło: wyrok Sądu Najwyższegoz 4 listopada 2008 r., I PK 81/08

Janusz StackiZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33324 )
Array ( [docId] => 33324 )