Odprawę emerytalną płaci się w ostatnim dniu pracy

Data: 29-05-2013 r.

Pracownikowi nie przysługuje odprawa emerytalna, jeżeli w dniu rozwiązania stosunku pracy nie spełnił warunków uprawniających do emerytury. Tak wynika z wyroku SN z 26 marca 2013 r. Z dawniejszego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika jednak, że nie jest to zasada bezwzględna.

Odprawę emerytalną należy wypłacić, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • pracownik ma prawo do emerytury,
  • umowa o pracę zostaje rozwiązana w związku z jego przejściem na emeryturę.

Wyrok SN z 26 marca 2013 r. wskazał dodatkowy warunek otrzymania odprawy. Prawo do emerytury musi przysługiwać pracownikowi najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Przykład:

Pracownik miał umowę na czas określony – do czerwca 2013 r. Pracodawca postanowił nie podpisywać już z nim kolejnej umowy o pracę. W sierpniu 2013 r. pracownik ukończy wiek emerytalny i nabędzie prawo do emerytury. Jednak w dniu rozwiązania stosunku pracy nie ma jeszcze tego prawa, w związku z czym odprawa mu nie przysługuje.

Ale uwaga: z dawnego orzecznictwa SN wynika, że wyjątkowo odprawa emerytalna może przysługiwać nawet osobie, która w dniu wypowiedzenia stosunku pracy nie miała jeszcze prawa do emerytury lub renty.

Przykład:

Pracownik był na zasiłku chorobowym i kontynuował go także po ustaniu stosunku pracy. Następnie otrzymał rentę. Mimo, że w dniu rozwiązania stosunku pracy nie miał jeszcze prawa do renty, odprawę należy wypłacić. Jest bowiem związek między ustaniem zatrudnienia, a przejściem na rentę (przykład oparty o wyrok z 8 grudnia 1993 r., I PRN 111/93).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27117 )
Array ( [docId] => 27117 )