Określenie rodzaju umowy o pracę

Data: 22-05-2013 r.

Zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę, należy w jej treści wskazać, jakiego rodzaju jest to umowa. Mamy tu kilka możliwości, czyli umowę o pracę: na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na czas zastępstwa, na okres próbny.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, jeśli w treści umowy o pracę nie zostanie zapisany jej rodzaj, umowa ta może być uznana przez sąd za zawartą na czas nieokreślony (por. uzasadnienie uchwały SN z 21 listopada 1978 r., sygn. akt I PZP 28/78).

Uwaga! Zanim pracodawca podpisze z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony, może najpierw skorzystać z umów terminowych np. umowy na okres próbny lub na czas określony. Jednak niedozwolone jest nadużywanie tego uprawnienia. Sąd Najwyższy kwestionuje bowiem w swym orzecznictwie praktykę zawierania długotrwałych umów na czas określony, w szczególności gdy są one zawierane ze wszystkimi lub niemal wszystkimi pracownikami zatrudnianymi przez danego pracodawcę (por. uzasadnienie wyroku SN z 7 września 2005 r., sygn. akt II PK 294/04).

Jeśli zatem pracodawca zacznie zatrudniać wszystkim swoich pracowników na podstawie wieloletnich umów o pracę na czas określony, musi liczyć się z tym, że pracownicy mogą:

  • odwołać się do sądu do pracy i
  • żądać ustalenia zawarcia umów na czas nieokreślony.

Jeśli pracodawca zdecyduje się na zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, można przewidzieć w jej treści dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Przykład prawidłowego zapisu w umowie o pracę: „Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27110 )
Array ( [docId] => 27110 )