Dyscyplinarka wysłana pocztą – świadectwo trzeba wystawić w dniu jej doręczenia

Data: 30-04-2013 r.

Do rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym dochodzi z chwilą doręczenia pracownikowi pisemnego oświadczenia pracodawcy. Natomiast za doręczoną uznamy „dyscyplinarkę” dopiero wówczas, gdy zostanie ona przekazana pracownikowi w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jej treścią.

Wypowiadając umowę, pracodawca musi stworzyć pracownikowi realną możliwość zapoznania się z dokumentem. Oznacza to, że w przypadku, gdy pismo o rozwiązaniu umowy wysyłane jest pocztą – znaczenia ma jedynie data doręczenia pracownikowi tego pisma, czyli odbioru przesyłki przez podwładnego lub dorosłego domownika pod wskazanym przez pracownika adresem. Z tym też dniem umowa o pracę ulega rozwiązaniu. Bez znaczenia jest natomiast data sporządzenia dokumentu, czy też data naruszenia będącego przyczyna zwolnienia.

Jeżeli pracownik nie odbiera pisma, uznaje się je za doręczone (a więc umowa rozwiązuje się) po upływie 7 dni od drugiego awizowania.

Świadectwo trzeba wystawić w dniu rozwiązania umowy

Świadectwo pracy potwierdza okres zatrudnienia, od pierwszego do ostatniego dnia pracy. W przypadku dyscyplinarki umowa o pracę rozwiązuje się z dniem doręczenia jej pracownikowi. Zatem w tym przypadku świadectwo pracy powinno wskazywać jako ostatni dzień pracy.

Sporządzając dyscyplinarkę trzeba uważać na pouczenie. 7-dniowy termin na odwołanie do sądu przysługuje przy wypowiedzeniu. Natomiast przy rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia, termin na odwołanie do sądu wynosi 14 dni od dnia doręczenia rozwiązania pracownikowi.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27105 )
Array ( [docId] => 27105 )