Brak dbałości pracownika o wygląd zewnętrzny może uzasadniać zwolnienie

Data: 29-04-2013 r.

Wygląd zewnętrzny pracownicy (ubrania, higiena osobista) może być uznany za przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Ważne jest jednak istnienie negatywnych konsekwencji dla pracodawcy, związanych z takim właśnie wyglądem podwładnego.

Pracodawca, który chce wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony musi w dokumencie zwalniającym podać konkretny powód rozstania się z podwładnym. Istotne jest, aby z oświadczenia pracodawcy wynikało w sposób niebudzący wątpliwości, co jest istotą zarzutu stawianego pracownikowi i usprawiedliwiającego rozwiązanie z nim stosunku pracy. Jeżeli zatem pracodawca nie widzi możliwości dalszej współpracy z pracownikiem z uwagi na to, iż nie dba on o swój wygląd zewnętrzny, a okoliczność ta wpływa negatywnie na wizerunek pracodawcy wśród klientów, to wskazanie tych okoliczności w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę będzie stanowić wypełnienie przez pracodawcę obowiązku określenia przyczyny wypowiedzenia.

Zasadność wypowiedzenia może ocenić jedynie sąd pracy

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (wyrok z 3 sierpnia 2007 r., I PK 82/2007) należy rozgraniczać samo formalne sformułowanie przyczyny wypowiedzenia od badania jej zasadności. Przyczyna wypowiedzenia nie musi przedstawiać wszystkich szczegółów, wystarczy, że wyjaśnia pracownikowi istotę stanowiska pracodawcy, po której pracownik sam może rozważyć, czy skorzystać z prawa odwołania od wypowiedzenia.

Ocena każdego przypadku zależy od całokształtu okoliczności sprawy, które może ocenić jedynie sąd pracy, w sytuacji złożenia przez pracownicę odwołania od decyzji pracodawcy. Warto podkreślić, iż to pracodawca będzie musiał wykazać zasadność dokonanego wypowiedzenia poprzez wykazanie związku pomiędzy wyglądem pracownicy i negatywnych konsekwencji wypływających dla pracodawcy z tego powodu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27104 )
Array ( [docId] => 27104 )