Pracownik nieobecny przez prawie cały okres próbny

Autor: Katarzyna Pietruszyńska
Data: 21-05-2015 r.

Załóżmy, że pracownik został zatrudniony na umowę na okres próbny od 22 lutego do 21 maja 2015 r., ale już od 2 marca aż do 6 maja przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy w związku z tym, że pracownik przez większą część okresu próbnego był nieobecny możemy zawrzeć z nim kolejną umowę na okres próbny?

Pracodawca nie podpisze drugiej umowy próbnej – nawet, gdy pracownik prawie przez cały okres próbny był nieobecny 

Z pracownikiem, który został zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny, pracodawca nie może zawrzeć ponownej umowy o pracę na okres próbny, nawet w przypadku gdy przez większą część tego okresu pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim.   Z pracownikiem można zawrzeć tylko jedną umowę na okres próbny do pracy danego rodzaju. Każda z umów o pracę może być poprzedzona umową na okres próbny nieprzekraczający trzech miesięcy. Taka umowa ma na celu sprawdzenie umiejętności pracownika i jego przydatności do wykonywania pracy.  

Tylko jedna próba

Zawarcie z pracownikiem kolejnej umowy o pracę na okres próbny zasadniczo uznaje się za niedopuszczalne. W doktrynie przeważa stanowisko, że pracownik może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na okres próbny tylko raz u danego pracodawcy. 

Wyjątek: praca innego rodzaju

Na zasadzie wyjątku dopuszcza się ponowne zawarcie z tym samym pracownikiem umowy o pracę na okres próbny, w sytuacji gdy chodzi o inny rodzaj pracy niż wykonywana na podstawie pierwszej umowy. Nieprawidłowe byłoby więc kilkakrotne zatrudnianie pracownika na podstawie umowy na okres próbny.  

Umowa próbna ma być pierwszą z umów

Umowa na okres próbny powinna poprzedzać zawarcie umowy na czas określony lub nieokreślony, a zatem – być pierwszą, a nie kolejną z umów zawieranych z pracownikiem w trakcie zatrudnienia. Jeżeli więc pracownik został zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny, to niezależnie od tego, że przez większą część tego okresu przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawca nie może ponownie zawrzeć z tym pracownikiem umowy o pracę na okres próbny.  

Ustalenie, że strony zawarły umowę o pracę na okres próbny w celu obejścia przepisów prawa powoduje nieważność postanowienia określającego rodzaj umowy. W konsekwencji umowę taką należy uważać za zawartą na czas nieokreślony, chyba że zgodnym zamiarem stron było zawarcie terminowej umowy o pracę.

Wyrok Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 1999 r., I PKN 215/99

Katarzyna Pietruszyńska, prawnik, specjalista prawa pracy, Departament Prawny GIP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37197 )
Array ( [docId] => 37197 )