Przyczyna wypowiedzenia musi być rzeczywista i konkretna

Data: 22-05-2013 r.

Przy wypowiadaniu umowy na czas nieokreślony pracodawca jest zobowiązany podać przyczynę wypowiedzenia. Przy jej formułowaniu pracodawcy popełniają wiele błędów. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że aby przyczyna wypowiedzenia była prawidłowa (i pracownik nie mógł jej podważać przed sądem pracy), musi być rzeczywista oraz konkretna.

Poniżej podajemy przykłady prawidłowego i błędnego wskazania przyczyny wypowiedzenia – z wyjaśnieniem istoty błędu.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

Przyczyna nieprawidłowa

Na czym polega błąd pracodawcy

Właściwie sformułowana przyczyna wypowiedzenia

Utrata zaufania do pracownika

Przyczyna wypowiedzenia jest zbyt ogólna. Należy w wypowiedzeniu wpisać, z jakiego powodu pracodawca utracił zaufanie do pracownika.

Utrata zaufania spowodowana tym, że w okresie od 1 listopada 2012 r. do 30 stycznia 2013 r. pracownik odwiedzając klientów pracodawcy, przedstawiał się jako przedstawiciel innej firmy.

Zmiana zarządu w firmie powodująca konieczność zmiany personalnej na stanowisku kierowniczym

Przyczyna wypowiedzenia jest wprawdzie dość jasna i zrozumiała, ale za to nie jest to uzasadnia obiektywnie wypowiedzenia umowy, zwłaszcza w przypadku, gdy do tej pory pracownik należycie wykonywał swoje obowiązki.

Nie ma możliwości właściwego sformułowania takiej przyczyny wypowiedzenia, można ją ująć inaczej, ale jedynie w sytuacji, gdy np. pracownik poprzez swoje działania pod władzą dotychczasowego zarządu jest oceniany jako nierzetelny lub działający na niekorzyść pracodawcy. Wówczas należałoby odnieść przyczynę wypowiedzenia do tych zarzutów, np.:

„utrata zaufania do pracownika spowodowana działaniem na niekorzyść pracodawcy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2013 r. W tym okresie będąc kierownikiem magazynu pracownik tolerował łamanie procedur związanych z zabezpieczeniem towaru magazynowego oraz jego wydawaniem z magazynu, czym naraził zakład pracy na straty w kwocie 200 tys. złotych”.

Nadmierne korzystanie ze zwolnień lekarskich

Przyczyna wypowiedzenia jest zbyt ogólna. Warto byłoby wyszczególnić kiedy miały miejsce te zwolnienia, względnie ile czasu w ciągu roku (lub całego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy) pracownik spędził na zwolnieniach lekarskich. Poza tym należy też uwzględnić zwolnienia lekarskie w szczególnych okolicznościach, np. będące wynikiem wypadku przy pracy, choroby zawodowej lub ciąży. Takie zwolnienia, w szczególności jednorazowe (nawet jeśli okres ich trwania jest dłuższy niż przeciętnie) nie powinny stanowić podstawy do wypowiedzenia umowy.

Nadmierne korzystanie przez pracownika z długotrwałych zwolnień lekarskich. W okresie zatrudnienia trwającego od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2013 r. pracownik wykorzystał 243 dni zwolnienia lekarskiego.

Niestaranne wykonywanie obowiązków pracowniczych

Przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna, dlatego należy opisać, na czym polegało niestaranne wykonywanie obowiązków. Jeżeli pracownik miał przestrzegać obowiązujących w zakładzie procedur, należy udowodnić, że został z nimi zapoznany (wyrok SN z 29 maja 2007 r., II PK 317/06).

Niestaranne wykonywanie obowiązków pracowniczych polegające na obsłudze klientów w pierwszym kwartale 2013 r. niezgodnie z obowiązującymi w firmie standardami, z którymi pracownik został zapoznany i z których został w sierpniu 2012 r. przeszkolony.

Kradzież mienia należącego do pracodawcy

Nie wiadomo, o jakie mienie chodzi. Lepiej też nie dokonywać kwalifikacji prawnej czynów, tylko podać fakty (ponieważ np. mogło to być usiłowanie kradzieży, a nie kradzież, a wówczas przyczyna będzie nieprawdziwa).

Przyczyną wypowiedzenia jest fakt, że w dniu 5 lutego 2013 r. r. pracownik wychodząc poza teren zakładu pracy, miał przy sobie ekspres do kawy, który był własnością pracodawcy i na którego wyniesienie poza teren zakładu pracy pracownik nie uzyskał zgody.

Naruszenie zasad współżycia społecznego

Przyczyna wypowiedzenia jest zbyt ogólna, a poza tym pracodawcy trudno będzie udowodnić ją przed sądem.

Komunikowanie się z podwładnymi oraz innymi współpracownikami w sposób niezgodny z zasadami kultury, okazywanie lekceważącej postawy oraz braku szacunku wobec innych współpracowników w okresie styczeń – marzec 2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27109 )
Array ( [docId] => 27109 )