Przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy musi być konkretna

Data: 20-11-2012 r.

Przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy powinna być prawdziwa i konkretna. Jako powód nie wystarczy wpisać „redukcja etatu” czy „przyczyny ekonomiczne”.

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawa, w której pracownica pozwała swojego pracodawcę twierdząc, że podana przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy była za mało konkretna. Pracodawca wręczył pracownicy wypowiedzenie zmieniające, w których z powodu redukcji etatu przesunął ją na mniej prestiżowe stanowisko. Podwładna nie przyjęła oferty, w wyniku czego umowa się rozwiązała. Pracownica nie zgodziła się z wypowiedzeniem stosunku pracy i wniosła sprawę do sądu pracy, która dotarła aż do Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy nakazał ponowić proces, bo uznał, że wskazana przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy nie była dostatecznie skonkretyzowana. Podana w wypowiedzeniu przyczyna, czyli redukcja etatów, tylko z pozoru odpowiadała wymaganiu określonemu przez Kodeks pracy (była zbyt ogólna). Według SN skonkretyzowana przyczyna wypowiedzenia powinna być pracownikowi znana najpóźniej z chwilą otrzymania pisma wypowiadającego umowę.

Wprawdzie możliwe jest wskazanie w takim piśmie przyczyn sformułowanych ogólnie, ale tylko wtedy, gdy szczegółowe, skonkretyzowane przyczyny zostały podane w innym piśmie doręczonym pracownikowi jednocześnie z pisemnym wypowiedzeniem. Przyczyny takie mogą być także podane w piśmie, z którym pracownik mógł zapoznać się jeszcze przed wypowiedzeniem, a pismo wypowiadające umowę odwołuje się do zarzutów stawianych wcześniej.

Jednak taka sytuacja nie miała miejsca w tej sprawie, bo w chwili otrzymania pisma rozwiązującego umowę o pracę, pracownicy nie była znana skonkretyzowana przez pracodawcę przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy.

Z treści wypowiedzenia wynika tylko tyle, że było ono następstwem zmian ekonomicznych i redukcji etatów. Zaś przyczyną, która zadecydowało o wyborze pracownicy do zwolnienia z pracy były „kryteria wynikające z § 5 ust. 1 pkt 1 regulaminu zwolnień grupowych”. W ten sposób pracodawca w wypowiedzeniu stosunku pracy nie przedstawił okoliczności, które - według kryteriów regulaminowych - uzasadniały wybór pracownicy do zwolnienia z pracy z powodu jej nieprzydatności zawodowej. Takich okoliczności nie przedstawiono również w jakimkolwiek innym dokumencie, który podwładna mogłaby otrzymać przed wypowiedzeniem stosunku pracy (wyrok SN z 18 października 2011 r., II PK 45/11).

Oznacza to, że przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy musi być dostatecznie skonkretyzowana, a zatem sformułowanie tej przyczyny jako „redukcja etatów” jest zbyt ogólnikowe a przez to wadliwe.

Podstawa prawa:

art. 30 § 4, art. 32 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy

Autor: Dominik Wajda

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 27033 )
Array ( [docId] => 27033 )