Wypowiedzenie umowy z powodu redukcji etatów jeszcze przed faktyczną likwidacją stanowiska

Data: 05-11-2012 r.

Redukcja etatu pracy może być przyczyną wypowiedzenia nawet w sytuacji, gdy rzeczywista likwidacja nastąpi dopiero w przyszłości (np. z upływem okresu wypowiedzenia). Ważne jest, aby w sprawie redukcji decyzja odpowiedniego organu była podjęta już w chwili wręczania wypowiedzenia.

Pracownik był zatrudniony na wyższej uczelni na stanowisku dyrektora administracyjnego. Zarządzeniem rektora dokonano redukcji etatu tego pracownika i etatu dyrektora ds. technicznych. Utworzono w to miejsce jedno stanowisko (zastępcy kanclerza ds. ogólnych). Z powodu likwidacji stanowiska wypowiedziano pracownikowi umowę o pracę.

Okazało się jednak, że rektor wydał zarządzenie dotyczące redukcji etatów bez wymaganego statutem wniosku kanclerza i opinii senatu uczelni. Powołując się na to uchybienie pracownik zażądał odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę. Ponadto, zdaniem pracownika, wręczenie mu wypowiedzenia jeszcze przed datą likwidacji stanowiska było nieprawidłowe.

Sąd Najwyższy nie zgodził się z pracownikiem. Stwierdził, że mimo braków proceduralnych doszło do faktycznej likwidacji jego stanowiska a co za tym idzie, do redukcji etatu, gdyż zarządzenie rektora zostało wydane przez właściwy organ i zostało wykonane. SN dodał też, że złożenie wypowiedzenia przed faktycznym dniem likwidacji stanowiska, ale już po wydaniu zarządzenia rektora było dopuszczalne (wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2010 r., III PK 28/10).

Oznacza to, że redukcja etatu zarządzona przez uprawniony organ i faktycznie wykonana może być rzeczywistą przyczyną wypowiedzenia, pomimo błędów proceduralnych.

Podstawa prawa:

  • art. 32 Kodeksu pracy,
  • ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844).

Autor: Dominik Wajda - asystent sędziego, Sąd Najwyższy, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26998 )
Array ( [docId] => 26998 )